за Христос

Езекил 32   

1 Плач за фараона
В дванадесетата година, в дванадесетия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде към мен и каза:
2 Сине човешки, надигни плач за египетския цар фараон и му кажи: Уподобил си се на млад лъв между народите, но си като чудовище в моретата; и си се устремил в реките си, мътиш водите с краката си и тъпчеш реките им.
3 Така казва Господ Йехова: Затова ще простра мрежата Си върху тебе със събрание от много племена, които ще те извлекат в мрежата Ми.
4 И ще те оставя на земята, ще те отхвърля на открито поле, ще направя да кацнат на тебе всички небесни птици и ще наситя с тебе зверовете на целия свят.
5 Ще хвърля месата ти на планините, ще напълня долините с купове от твоите убити
6 и ще напоя с кръвта ти земята, където плаваш, дори до планините; и реките ще се напълнят с теб.
7 И когато те угася, ще покрия небето и ще помрача звездите му, ще покрия слънцето с облак и луната няма да свети със светлината си.
8 Ще помрача над тебе всичките небесни светила и ще покрия с тъмнина твоята земя, казва Господ Йехова.
9 Ще досаждам на сърцето на много племена, когато докарам между народите разорените, останали от тебе, в страни, които ти не си познал.
10 Да! Ще направя да се удивят поради тебе много племена; и царете им ще се ужасят много поради тебе, когато размахам меча Си пред тях, и ще треперят всяка минута, всеки за живота си, и в деня на падането ти.
11 Защото така казва Господ Йехова: Мечът на вавилонския цар ще дойде върху тебе.
12 С мечовете на силните ще сваля множеството ти; те всички са страшните между народите; те ще разорят гордостта на Египет и цялото му множество ще погине.
13 И ще изтребя всичките му животни при много води; няма вече да ги размъти човешки крак, нито копито на животно.
14 Тогава ще избистря водите им и ще направя реките им да текат като масло, казва Господ Йехова.
15 Когато направя Египетската земя разорена и пуста - земя, лишена от това, което я изпълваше, когато поразя всички, които живеят в нея, тогава ще познаят, че Аз съм Господ.
16 Това е плачът, с който ще оплакват; дъщерите на народите ще оплакват с него. За Египет и за цялото му множество ще оплакват с него, казва Господ Йехова.
17 Пак в дванадесетата година, в дванадесетия месец, на петнадесетия ден от месеца, Господнето слово дойде към мен и каза:
18 Сине човешки, заридай за множеството на Египет и яви свалянето им, да! - него и дъщерите на знаменитите народи, в най-дълбоките места на света, с онези, които слизат в ямата.
19 От кого си по-хубав? Слез и лежи с необрязаните.
20 Ще паднат сред убитите от меч; мечът е приготвен; отвлечете него и всичките му множества.
21 Най-мощните между силните ще му говорят от преизподнята заедно с онези, които му помагаха; слязоха, лежат необрязани, убити от меч.
22 Там е Асур и цялата му дружина; гробовете му са около него; всички убити, паднали от меч,
23 чиито гробове са поставени в дълбочината на ямата, и дружината му около гроба му; всички убити, паднали от меч - тези, които причиняваха ужас в земята на живите.
24 Там е Елам и цялото му множество около гроба му; всички убити, паднали от меч, слезли необрязани в най-дълбоките места на света; те причиняваха трепет в земята на живите, но понесоха срама си, както всички други, които слизат в ямата.
25 Сред убитите поставиха легло за него с цялото му множество; гробовете му са около него; те всички са необрязани, убити от меч, защото бяха причинявали ужас в земята на живите, но понесоха срама си, както всички други, които слизат в ямата; той е поставен сред убитите.
26 Там са Мосох, Тувал и цялото им множество; гробовете му са около него; всички са необрязани, убити от меч, защото причиняваха ужас в земята на живите.
27 Те няма да лежат със силните, паднали измежду необрязаните, които слязоха в преизподнята с бойните си оръжия и сложиха мечовете си под главите си; а техните беззакония ще са върху костите им, защото са причинявали ужас на силните в земята на живите.
28 Но и ти ще бъдеш сломен сред необрязаните и ще лежиш с убитите от меч.
29 Там е Едом, царете му и всичките му първенци, които, поразени сред силата си, са положени между убитите от меч; те ще лежат с необрязаните и с онези, които слизат в ямата.
30 Там са всички северни князе и всички сидонци, които слязоха с убитите; въпреки ужаса, който причиняваха заради силата си, те се посрамиха; и лежат необрязани с убитите от меч и понасят срама си, както всички други, които слизат в ямата.
31 Фараонът ще ги види и ще се утеши с цялото си мнозинство - фараонът и цялата му войска, убити от меч, казва Господ Йехова.
32 Защото Аз нанесох трепет от Мене върху земята на живите; и той ще бъде положен сред необрязаните, с убитите от меч - фараонът и цялото му множество, казва Господ Йехова.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48