за Христос

Езекил 27   

1 Пак Господнето слово дойде към мен и каза:
2 И ти, сине човешки, надигни плач за Тир и кажи на Тир:
3 Ти, който седиш при входа на морето, който търгуваш с народите от много острови, така казва Господ Йехова: Тире, ти си казал: Аз съм съвършен по хубост.
4 Пределите ти са сред моретата; онези, които те съградиха, направиха съвършена хубостта ти.
5 Направиха всички дъски на корабите ти от санирски елхи; взеха кедри от Ливан, за да ти направят мачти.
6 Направиха веслата ти от васански дъбове; направиха седалищата ти от слонова кост и буково дърво от Китимските острови.
7 От висон с везана работа от Египет беше платното ти, за да ти служи за знаме; синьо и мораво, от островите на Елиса, беше покровът ти.
8 Жителите на Сидон и Арвад бяха твоите веслари; твоите мъдри, които бяха в тебе, Тире, бяха кормчиите ти.
9 Старейшините на Гевал и мъдрите му насмоляваха в тебе корабите ти; всичките морски кораби и моряците им бяха в тебе, за да вършат търговията ти.
10 Персийци, лидийци и ливийци бяха твоите войници, твоите военни мъже; в теб окачваха щитове и шлемове; те ти придаваха великолепие.
11 Арвадските мъже с войската ти бяха наоколо на стените ти, адгамадците - на кулите ти; окачваха щитовете си наоколо по стените ти; те направиха съвършена хубостта ти.
12 Тарсис търгуваше с тебе с изобилие от всякакво богатство; със сребро, желязо, калай и олово търгуваха за твоите стоки.
13 Яван, Тувал и Мосох търгуваха с тебе; за твоите стоки разменяха човешки души и медни съдове.
14 Онези от дома Тогарма търгуваха за стоките ти с коне, военни коне и мулета.
15 Деданските мъже търгуваха с тебе; търговията на много острови беше в ръката ти; докарваха ти за размяна слонова кост и абанос.
16 Сирия търгуваше с тебе поради многото ти изделия; даваше за стоките ти антракс и мораво, везано и висон, корали и рубини.
17 Юдея и Израелевата земя търгуваха с тебе; даваха за стоките ти менитско жито, сухари и мед, масло и балсам.
18 Дамаск търгуваше с тебе поради многото ти изделия, с изобилие от всяко богатство, с хелвонско вино и бяла вълна.
19 Ведан и Аван даваха прежда за стоките ти. Изработено желязо, касия и благоуханна тръстика бяха между стоките ти.
20 Дедан търгуваше с тебе със скъпи платове за колесници.
21 Аравия и всички кидарски първенци бяха търговци в теб и търгуваха с тебе с агнета, овци и козли.
22 Търговците на Шева и Раама търгуваха с теб и даваха за стоките ти всякакво най-прекрасно благоухание, всякакви скъпоценни камъни и злато.
23 Харан, Хане и Еден, търговците на Шева, Асур и Хилмад търгуваха с тебе.
24 Те търгуваха с тебе с отбрани стоки, с бали от синя и везана изработка и с ковчези богати облекла, вързани с въжета и направени от кедър. Тези бяха между търговците ти.
25 Тарсийските кораби обикаляха с търговията ти; и ти стана пълен и беше твърде славен сред моретата.
26 Твоите веслари те заведоха в големи води; но източният вятър те разби сред моретата.
27 Богатството и стоките ти, търговията и моряците ти, кормчиите и онези, които насмоляваха корабите ти, разменителите на стоките ти и всички военни мъже, които са в тебе, с всичкото множество, което е сред тебе, ще паднат сред моретата в деня на погибелта ти.
28 Околностите ще се потресат от гласа на писъка на твоите кормчии.
29 И всички веслари, моряците и всички морски кормчии ще слязат от корабите си, ще застанат на земята
30 и ще извикат с глас над тебе, ще писнат горко, ще посипят пръст на главите си и ще се валят в пепелта;
31 ще оплешивеят съвсем поради тебе, ще се опашат с вретище и ще плачат за тебе с душевна горест, с горчиво ридание.
32 И в риданието си ще надигнат плач за теб и като плачат за тебе, ще кажат: Кой е бил като Тир, който загина сред морето?
33 Когато стоките ти излизаха от моретата, ти насищаше много племена; с голямото си богатство и търговия ти обогатяваше земните царе.
34 Сега, като си разбит в моретата, в дълбочината на водите, търговията ти и всичкото ти множество паднаха сред тебе.
35 Всички жители на островите се удивиха за теб и царете им ужасно се уплашиха; лицата им побледняха от страх.
36 Търговците между племената подсвирнаха поради тебе; за ужас си станал и няма да те има довека.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48