за Христос

Езекил 25   

1 Пророчество за амонците
И Господнето слово дойде към мен и каза:
2 Сине човешки, насочи лицето си към амонците и пророкувай за тях.
3 Кажи на амонците: Слушайте словото на Господа Йехова! Така казва Господ Йехова: Понеже си казал: О-хохо!, против светилището Ми, когато беше осквернено, и против Израелевата земя, когато запустя, и против Юдовия дом, когато отидоха в плен,
4 затова ще те предам на жителите на изток да те владеят; и те ще направят обиталищата си в тебе, ще разпрострат шатрите си в тебе; ще ядат плодовете ти и ще пият млякото ти.
5 И ще направя Рава обор на камили и земята на амонците - място, където да лежат стада; и ще познаете, че Аз съм Господ.
6 Защото така казва Господ Йехова: Понеже си изпляскал с ръце и си тропнал с крак, и си се зарадвал против Израелевата земя с цялото презрение на сърцето си,
7 затова ще простра ръката Си върху тебе, ще те предам на народите за грабеж, ще те залича измежду племената и ще те направя да погинеш от земите; ще те изтребя; и ще познаеш, че Аз съм Господ.
8 Пророчество за Моав
Така казва Господ Йехова: Понеже Моав и Сиир казват: Ето, Юдовият дом стана като всички народи,
9 затова ще отворя Моавовата граница откъм градовете, откъм неговите погранични градове - Вет-есимот, Ваалмеон и Кириатаим, славата на онази земя, -
10 ще я отворя за жителите на изток, за да отидат против амонците, и ще им ги предам да ги владеят, за да не се помнят амонците между народите.
11 И ще извърша съд над Моав; и ще познаят, че Аз съм Господ.
12 Пророчество за Едом
Така казва Господ Йехова: Понеже Едом се отнесе отмъстително към Юдовия дом и престъпи тежко, като си отмъсти против тях,
13 затова така казва Господ Йехова: Ще простра ръката Си върху Едом, ще изтребя от него и човек, и животно и ще го запустя от Теман, и ще паднат от меч до Дедан.
14 Така ще наложа въздаянието Си върху Едом чрез ръката на народа Си Израел; и те ще постъпят с Едом според гнева и яростта Ми; и ще познаят въздаянието Ми, казва Господ Йехова.
15 Пророчество за филистимците
Така казва Господ Йехова: Понеже филистимците се отнесоха отмъстително и си отмъстиха с душевно презрение, за да погубят с непрекъсната омраза,
16 затова така казва Господ Йехова: Ето, Аз ще простра ръката Си върху филистимците, ще изтребя херетците и ще погубя останалите край приморието;
17 и ще извърша върху тях голямо въздаяние с яростни изобличения; и когато извърша въздаянието Си върху тях, ще познаят, че Аз съм Господ.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48