за Христос

Езекил 22   

1 Престъпленията на Йерусалим и Божият съд
При това Господнето слово дойде към мен и каза:
2 А ти, сине човешки, ще се застъпиш ли, ще се застъпиш ли за кръвопролитния град? Тогава - направи го да познае всичките си мерзости.
3 И така, кажи: Така казва Господ Йехова: О, граде, който проливаш кръв сред себе си, за да дойде времето ти, и правиш кумири за своето осъждане, за да се оскверняваш!
4 Ти стана виновен за кръвта, която си пролял, и си се осквернил с кумирите, които си направил; направил си да наближава краят на дните ти и си дошъл дори до края на годините си; затова те направих за укор на народите и за поругание на всички страни.
5 Близките и далечните от тебе ще те поругаят - ти, който си прочут по мерзост и изобилстваш с размирици.
6 Ето, Израелевите първенци са били в тебе, за да проливат кръв, всеки според силата си.
7 В тебе са презирали баща и майка; сред тебе са постъпили насилствено към чужденеца; в тебе са угнетявали сираче и вдовица.
8 Презирал си святите Ми вещи и си осквернявал съботите Ми.
9 В теб е имало мъже клеветници, за да проливат кръв; в теб е имало онези, които са яли по планините; сред тебе са вършили разврат.
10 В тебе са откривали бащината си голота; в тебе са обезчестявали жена, отлъчена поради нечистотата й.
11 Един е извършил гнусота с жената на ближния си; друг е осквернил нечестиво снаха си; а друг в теб е обезчестил сестра си, дъщеря на баща си.
12 В тебе са вземали подкупи, за да проливат кръв; ти си вземал лихва и печалба; и с насилие си се обогатявал от ближните си; а Мене си забравил, казва Господ Йехова.
13 Ето, затова плеснах с ръце поради безчестната печалба, която си събрал, и поради кръвта, която беше сред тебе.
14 Ще издържи ли сърцето ти или ще имат ли сила ръцете ти в дните, когато Аз ще се разправя с теб? Аз, Господ, изговорих това и ще го извърша.
15 Ще те разпръсна между народите, ще те разсея по страните и ще изчистя от тебе като с огън нечистотата ти.
16 И ще бъдеш омърсен в себе си пред народите; и ще познаеш, че Аз съм Господ.
17 И Господнето слово дойде към мен и каза:
18 Сине човешки, Израелевият дом стана шлак пред Мене; те всички са мед и калай, желязо и олово сред пещта; те са шлак от сребро.
19 Затова така казва Господ Йехова: Понеже вие всички станахте шлак, ето, затова ще ви събера сред Йерусалим.
20 Както събират сред пещта среброто и медта, желязото, оловото и калая, за да раздухат огъня върху тях, за да ги стопят, така в гнева Си и яростта Си ще ви събера и ще ви сложа там, и ще ви разтопя.
21 Да! Ще ви събера и с огнения Си гняв ще духна върху вас, и ще се разтопите сред него.
22 Както се топи среброто в пещта, така ще се разтопите вие сред него и ще познаете, че Аз, Господ, излях яростта Си върху вас.
23 Греховете на духовните водачи на Израел
И Господнето слово дойде към мен и каза:
24 Сине човешки, кажи й: Ти си земя, която не се е очистила и върху която не е валял дъжд в деня на негодуванието.
25 Сред нея има заговор от пророците й; те поглъщат души като лъв, който реве и граби лова; вземат съкровища и скъпоценни вещи; умножиха числото на вдовиците сред нея.
26 Свещениците й престъпваха закона Ми и оскверняваха светите Ми вещи; не правеха разлика между свято и скверно, нито показаха на хората различието между нечисто и чисто; и криеха очите си от съботите Ми; и Аз съм осквернен сред тях.
27 Първенците сред нея са като вълци, които грабят лов, за да проливат кръв, за да погубват души, за да се обогатяват несправедливо.
28 И пророците й я мажеха с кал, като виждаха за тях суетни видения и пророкуваха лъжи, като казваха: Така казва Господ Йехова, когато Господ не беше говорил.
29 Народът на тази земя прибягваше до притеснение и грабеха насилствено, да! Угнетяваха сиромаха и немощния и несправедливо притесняваха чужденеца.
30 А като потърсих между тях мъж, който би издигнал оградата и би застанал в пролома пред Мене заради страната, за да не я разоря, не намерих.
31 Затова излях негодуванието Си върху тях, довърших ги с огнения Си гняв и върнах върху главите им техните постъпки, казва Господ Йехова.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48