за Христос

Езекил 19   

1 Плач за Израелевите първенци
При това надигни плач за Израелевите първенци и кажи:
2 Каква беше майка ти? Лъвица.
Лежеше между лъвовете,
хранеше лъвчетата си сред млади лъвове.
3 Тя изхрани едно от лъвчетата си,
което, като стана млад лъв
и се научи да граби лов, ядеше хора.
4 И народите чуха за него;
беше хванат в ямата им
и с куки го закараха в Египетската земя.
5 А тя, като видя, че надеждата й изчезна и се изгуби,
взе още едно от лъвчетата си
и направи и него млад лъв.
6 И като ходеше между лъвовете,
стана млад лъв,
който, когато се научи да граби лов, ядеше хора.
7 Той познаваше палатите им
и запустяваше градовете им;
и от гласа на рева му
се ужасяваше земята и това, което я пълнеше.
8 Тогава против него се опълчиха народите от околните области
и простряха върху него мрежите си;
той се хвана в ямата им.
9 И с куки го сложиха в решетка
и го закараха при вавилонския цар;
вкараха го в крепост,
за да не се чуе вече гласът му
по Израелевите планини.
10 Майка ти с жизненост като твоята
беше като лоза, посадена при вода;
стана плодоносна и клонеста
от многото води.
11 По нея израснаха яки жезли
за скиптри на владетелите
и ръстът им стигна нависоко сред гъстите клончета,
и те се отличаваха с височината си
и с многото си отрасли.
12 Но тя беше изтръгната с ярост,
беше хвърлена на земята
и източен вятър изсуши плода й;
яките й жезли се счупиха, изсъхнаха;
огънят ги изгори.
13 А сега тя е посадена в пустиня,
в суха и безводна земя.
14 И огън излезе от един жезъл от клончетата й
и изяде плода й,
така че в нея вече няма жезъл, достатъчно як
за владетелски скиптър.
Това е плач и ще служи за плач.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48