за Христос

Езекил 12   

1 Неверието на народа
Пак Господнето слово дойде към мен и каза:
2 Сине човешки, ти живееш сред дом на бунтовници, които имат очи, за да виждат, но не виждат, които имат уши, за да чуват, но не чуват; защото са бунтовен дом.
3 Затова ти, сине човешки, си приготви вещите, необходими за преселване, и се пресели денем пред очите им; пресели се от мястото си на друго място пред очите им; дано обърнат внимание, ако и да са бунтовен дом.
4 Изнеси вещите си пред очите им - като вещи за преселване; а привечер излез и сам ти пред очите им - като онези, които отиват на преселване.
5 Прокопай си стената пред очите им и изнеси вещите през нея.
6 Пред очите им ги вдигни на рамена и ги изнеси на мръкване. Покрий лицето си, за да не видиш земята; понеже те поставих за знамение на Израелевия дом.
7 Направих, каквото ми беше заповядано; изнесох вещите си денем като вещи за преселване и привечер си прокопах стената с ръка; и на мръкване ги изнесох пред очите им, като ги вдигнах на рамена.
8 А на сутринта Господнето слово дойде към мен и каза:
9 Сине човешки, Израелевият дом, бунтовният дом, не ти ли каза: Какво правиш ти?
10 Кажи им: Така казва Господ Йехова: Това пророчество, наложено на тебе, се отнася до княза, който е в Йерусалим, и до всички от Израелевия дом, между които са и те.
11 Кажи:
Аз съм знамението за вас -
както направих аз, така ще стане с тях;
в преселение, да! В плен ще отидат.
12 Князът, който е между тях, ще вдигне товар на рамена
на мръкване и ще излезе;
ще прокопаят стената, за да изнасят през нея вещите му;
ще покрие лицето си, за да не види земята с очите си.
13 Аз обаче ще простра мрежата Си върху него
и ще се хване в примката Ми;
ще го закарам във Вавилон в Халдейската земя;
но няма да я види, при все че там ще умре.
14 И ще разсея към всички ветрища
всички, които са около него да му помагат,
и всичките му полкове;
и ще изтегля меч след тях.
15 И ще познаят, че Аз съм Господ,
когато ги разпръсна между народите
и ги разсея по разни страни.
16 Обаче неколцина от тях ще оставя,
оцелели от меча, глада и мора,
за да изявят всичките си мерзости
между народите, където отиват;
и ще познаят, че Аз съм Господ.
17 При това Господнето слово дойде към мен и каза:
18 Сине човешки, яж хляба си с трепет
и пий водата си с треперене и икономично.
19 И кажи на народа на тази земя:
Така казва Господ Йехова
за жителите на Йерусалим в Израелевата земя:
Ще ядат хляба си икономично
и ще пият водата си с униние,
за да запустее земята му, оголена от пълнотата си
поради беззаконието на всички, които живеят в нея.
20 Населените градове ще запустеят
и земята ще се разори;
и ще познаете, че Аз съм Господ.
21 И Господнето слово дойде към мен и каза:
22 Сине човешки, каква е тази поговорка, която имате в Израелевата земя, която казва: Дните минават, а никое видение не се сбъдва?
23 Затова им кажи:
Така казва Господ Йехова:
Ще направя тази поговорка да престане
и няма вече да се употребява за поговорка в Израел.
А им кажи: Дните наближават,
също - и изпълнението на всяко видение.
24 Защото няма да има вече никакво лъжливо видение,
нито ласкателно предсказване сред Израелевия дом.
25 Защото Аз съм Господ; Аз ще говоря
и словото, което ще говоря, ще се изпълни;
няма да се отлага вече;
защото във вашите дни, бунтовни доме, като изговоря слово,
ще го изпълня, казва Господ Йехова.
26 Пак дойде към мене Господнето слово и каза:
27 Сине човешки, ето, онези, които са от Израелевия дом, казват:
Видението, което той вижда, ще се изпълни след много дни
и той пророкува за далечни времена.
28 Затова им кажи: Така казва Господ Йехова:
Нито една от думите Ми няма да се отлага вече;
а словото, което ще говоря, ще се изпълни,
казва Господ Йехова.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48