за Христос

Езекил 10   

1 Божията слава напуска храма
После погледнах и видях, че в простора, който беше върху главите на херувимите, се яви над тях като камък сапфир, наглед като подобие на престол.
2 И Той проговори на облечения в ленено мъж: Влез между търкалящите колела под херувимите, напълни ръцете си с огнени въглища изсред херувимите и ги пръсни върху града. И той влезе пред очите ми.
3 А херувимите стояха отдясно на дома, когато влизаше мъжът; и облакът изпълни вътрешния двор.
4 Господнята слава се издигна от херувимите и застана над прага на дома; и домът се изпълни от облака, а дворът се изпълни от сиянието на Господнята слава.
5 Фученето на крилата на херувимите се чуваше чак до външния двор като глас на Всесилния Бог, когато Той говори.
6 Когато заповяда на облечения в ленено мъж: Вземи огън измежду търкалящите колела изсред херувимите, тогава той влезе и застана при едно колело.
7 И един херувим, като простря ръка изсред херувимите към огъня, който беше сред тях, взе от него и сложи в ръцете на облечения в ленено, който го взе и излезе.
8 А подобието на човешка ръка в херувимите се виждаше под крилата им.
9 И като погледнах, ето, четири колела при херувимите - едно колело при един херувим и едно колело при друг херувим; и изгледът на колелата беше като цвят на хрисолит.
10 А колкото до изгледа им, и четирите имаха еднакво подобие, като че ли на колело в колело.
11 Когато вървяха, вървяха към четирите си страни; не се обръщаха, като вървяха, а накъдето се отправяше първият, следваха го и другите, без да се обръщат, като вървяха.
12 А цялото им тяло, гърбовете им, ръцете им, крилата им и колелата, т. е. колелата на четирите живи същества, бяха пълни с очи от всяка страна.
13 А колкото до колелата, те се наричаха, както чух, търкалящи колела.
14 Всяко от живите същества имаше четири лица: първото лице беше херувимско; второто - човешко; третото - лъвско; а четвъртото - орлово.
15 Тогава херувимите се издигнаха. Това е живото същество, което видях при реката Ховар.
16 Когато херувимите вървяха, и колелата вървяха край тях; и когато херувимите повдигаха крилата си, за да се издигнат от земята, то и колелата не се отклоняваха от тях.
17 Когато стояха онези, стояха и тези; а когато се издигаха онези, издигаха се и тези заедно с тях; защото духът на всяко от живите същества беше и в тях.
18 Тогава Господнята слава излезе отгоре на прага на дома и застана над херувимите.
19 Когато излязоха, херувимите повдигнаха крилата си и се издигнаха от земята, както видях, и колелата край тях; и застанаха във входа на източната порта на Господния дом; и славата на Израелевия Бог беше отгоре им.
20 Това е живото същество, което видях под Израелевия Бог, при реката Ховар; и познах, че бяха херувими.
21 Всеки имаше четири лица и всеки - четири крила; и под крилата им се виждаше подобие на човешки ръце.
22 А колкото до подобието на лицата им, те бяха същите лица, които видях при реката Ховар - изгледът им и самите те; вървяха всяко направо пред себе си.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48