за Христос

Второзаконие 8   

1 Призив за подчинение на Бога
Внимавайте да изпълнявате всички заповеди, които днес ви заповядвам, за да живеете, да се умножите и да влезете да завладеете земята, за която Господ се е клел на бащите ви.
2 И да помниш целия път, по който Господ, твоят Бог, те е водил през тези четиридесет години в пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае какво има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му или не.
3 И те смири и като те остави да огладнееш, храни те с манна (която беше храна, непозната на теб и на бащите ти), за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза от Господните уста.
4 Облеклото ти не овехтя, нито кракът ти отече през тези четиридесет години.
5 И така, да се съобразиш, че както човек наказва сина си, така и Господ, твоят Бог, наказва тебе.
6 Затова да пазиш заповедите на Господа, твоя Бог, да ходиш в пътищата Му и да се боиш от Него.
7 Защото Господ, твоят Бог, те завежда в добра земя, в земя, богата с водни потоци, с източници и дълбоки извори, които извират в долини и планини;
8 в земя, богата с жито, ечемик, лозя, смокини и нарове; в земя, богата с маслини и мед;
9 в земя, където няма да ядеш хляб оскъдно и в която няма да си в нужда от нищо; в земя, чиито камъни са желязо и от чиито планини ще копаеш мед.
10 Ще ядеш и ще се наситиш, и ще благословиш Господа, твоя Бог, за добрата земя, която ти е дал.
11 Внимавай да не забравиш Господа, твоя Бог, и да не престъпваш заповедите Му, законите Му и наредбите Му, които днес ти предавам,
12 да не би, като ядеш и се наситиш, и построиш добри къщи, и живееш в тях,
13 и като се умножат говедата ти и овцете ти, и се умножат среброто ти и златото ти, и се умножи всичко, което имаш,
14 тогава да се възгордее сърцето ти и да забравиш Господа, твоя Бог, Който те е извел от Египетската земя, от дома на робството;
15 Който те преведе през голямата и страшна пустиня, където имаше змии усойници, скорпиони и сухи безводни земи; Който ти извади вода от кремъчния камък;
16 Който те храни в пустинята с манна - храна, която не знаеха бащите ти, за да те смири и да те изпита, да ти направи добро в сетнините ти;
17 и да не би да си кажеш: Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство.
18 А да помниш Господа, твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да придобиеш богатство; за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес.
19 Но ако забравиш Господа, твоя Бог, и последваш други богове, служиш им и им се покланяш, заявявам ви днес, че ще бъдете унищожени.
20 Ще бъдете унищожени, както племената, които Господ изтребва пред вас, защото не послушахте гласа на Господа, вашия Бог.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34