за Христос

Второзаконие 7   

1 Израел - Божият народ
Когато Господ, твоят Бог, те въведе в земята, в която отиваш да я притежаваш, и изгони много народи пред тебе: хетите, гергесейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците - седем племена, по-големи и по-силни от теб,
2 и когато Господ, твоят Бог, ги предаде на теб и ги поразиш, тогава ги унищожи, като на Бога обречени; да не сключваш договор с тях, нито да ги пожалиш;
3 да не се жениш между тях и да не даваш дъщеря си на сина му, нито да вземаш неговата дъщеря за своя син;
4 защото ще пречат на синовете ти да Ме следват, за да служат на други богове, и така ще пламне против вас гневът на Господа, който скоро ще те изтреби.
5 Но така да им направите: жертвениците им да разрушите, кумирите им да изпотрошите, а ашерите им да изсечете и изваяните им идоли да изгорите с огън.
6 Понеже вие сте народ свят на Господа, вашия Бог; вас избра Господ, вашият Бог, да Му бъдете собствен народ измежду всички племена, които са по лицето на земята.
7 Господ не ви предпочете, нито ви избра затова, че сте по-многобройни от останалите племена; защото вие сте най-малобройни от всички племена,
8 но понеже Господ ви възлюби и за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви, затова Господ ви изведе със силна ръка и ви изкупи от дома на робството, от ръката на египетския цар фараона.
9 И така, да знаеш, че Господ, твоят Бог, е Бог, верният Бог, Който пази до хиляда поколения завета и милостта към онези, които Го обичат и пазят заповедите Му;
10 а на онези, които Го мразят, им въздава в лице и ги погубва, няма да забави наказанието на онзи, който Го мрази, но ще му въздаде.
11 Затова пази заповедите, наредбите и законите, които днес ти заповядвам, за да ги вършиш.
12 И ако слушате тези закони и ги пазите и изпълнявате, Господ, твоят Бог, ще пази за тебе завета и милостта, за която се е клел на бащите ти;
13 и ще те възлюби, ще те благослови и ще те умножи; ще благослови децата ти и плода на земята ти, житото ти, виното ти и маслото ти, и роденото от говедата ти, и малките от овцете ти в земята, за която се е клел на бащите ти да я даде на тебе.
14 Ще бъдеш благословен повече от всички племена; няма да има бездетен или бездетна между вас или безплодни между добитъка ви.
15 Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе нито една от злите египетски болести, които познаваш, а ще ги наложи върху всички онези, които те мразят.
16 Затова да изтребиш всички племена, които Господ, твоят Бог, ти предава; окото ти да не ги пожали; и на боговете им да не служиш, защото това ще ти бъде примка.
17 И ако кажеш в сърцето си: Тези племена са по-многобройни от мене, как ще мога да ги изгоня? -
18 Да не се уплашиш от тях; да помниш добре какво направи Господ, твоят Бог, на фараона и на всички египтяни;
19 големите изпитания, които очите ти видяха, знаменията и чудесата, силната ръка и издигнатата мишца, с които Господ, твоят Бог, те изведе. Така ще направи Господ, твоят Бог, на всички племена, от които ти се плашиш.
20 Още Господ, твоят Бог, ще изпрати и стършели върху тях, докато бъдат изтребени останалите, които са се скрили от тебе.
21 Да не се уплашиш от тях, защото Господ, твоят Бог, е сред тебе, Бог велик и страшен.
22 И Господ, твоят Бог, малко по малко ще изгони тези народи пред тебе; не бива да ги изтребваш твърде бързо, иначе дивите зверове около тебе ще се развъдят много.
23 Но Господ, твоят Бог, ще ти ги предаде и ще ги притеснява много, докато бъдат унищожени.
24 Ще предаде и царете им на теб и ще заличиш името им под небето; никой няма да може да устои пред тебе, докато не ги изтребиш.
25 Кумирите на боговете им изгаряйте с огън; да не пожелаеш да вземеш за себе си среброто или златото, което е върху тях, за да не се впримчиш в него, понеже това е мерзост пред Господа, твоя Бог.
26 И да не внасяш в дома си никаква мерзост, за да не бъдеш обречеш на унищожение като нея; силно да я мразиш и силно да се отвращаваш от нея, защото е обречена на унищожение.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34