за Христос

Второзаконие 6   

1 Великата заповед
А ето заповедите, наредбите и законите, които Господ, вашият Бог, заповяда да ви науча, за да ги вършите в земята, към която преминавате, за да я заселите,
2 за да се боиш от Господа, твоя Бог, да пазиш всичките Му наредби и заповедите Му, които ти давам - ти, синът ти и внукът ти през всичките дни на живота си, за да ти се продължат дните.
3 И така, чуй, Израелю, и внимавай да ги вършиш, за да ти бъде добре и да се размножите много в земята, където текат мляко и мед, според както Господ, Бог на бащите ти, ти е обещал.
4 Слушай, Израелю; Йехова, нашият Бог, е един Господ;
5 и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила.
6 Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти;
7 и на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.
8 Да ги вързваш за знак на ръката си и да бъдат като превръзка на челото ти.
9 И да ги написваш върху стълбовете на вратите на къщата си и на портите си.
10 А когато Господ, твоят Бог, те въведе в земята, за която се е клел на бащите ти, на Авраам, Исаак и Яков, да ти даде големи и хубави градове, които ти не си съградил,
11 и къщи, пълни с всякакви блага, които не си напълнил, и изкопани кладенци, които не си изкопал, лозя и маслини, които не си насадил - като ядеш и се наситиш,
12 внимавай да не забравяш Господа, Който те изведе от Египетската земя, от дома на робството.
13 От Господа, твоя Бог, да се боиш, на Него да служиш и в Неговото Име да се кълнеш.
14 Да не следвате други богове, от боговете на племената, които са около вас
15 (защото Господ, твоят Бог, сред теб, е Бог ревнив), за да не пламне гневът на Господа, твоя Бог, против теб и да те изтреби от лицето на земята.
16 Да не изпитвате Господа, вашия Бог, както Го изпитвахте в Маса.
17 Да пазите усърдно заповедите на Господа, вашия Бог, заявленията Му и наредбите Му, които ти заповяда.
18 И да вършиш това, което е право и добро пред Господа, за да ти бъде добре и да влезеш и да завладееш добрата земя, за която Господ се е клел на бащите ти,
19 като изгониш всичките си неприятели пред себе си, според както Господ каза.
20 Когато в бъдещите времена синът ти те попита: Какво значат свидетелствата, наредбите и законите, които Господ, нашият Бог, ви е заповядал?
21 Тогава да кажеш на сина си: Бяхме роби на фараона в Египет; а Господ ни изведе от Египет победоносно;
22 и Господ показа пред очите ни големи и страшни знамения и чудеса над Египет, над фараона и над целия му дом;
23 а нас изведе оттам, за да ни въведе в земята, за която се е клел на бащите ни, и да ни я даде.
24 Господ ни заповяда да вършим всички тези наредби и да се боим от Господа, нашия Бог, за да ни бъде всякога добре и за да пази Той живота ни, както прави и днес.
25 И това ще ни се смята за правда, ако внимаваме да изпълняваме всички тези заповеди пред Господа, нашия Бог, както ни заповяда.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34