за Христос

Второзаконие 34   

1 Смъртта на Моисей
Тогава Моисей се изкачи от Моавските полета на планината Нево, на върха Фасга, който е срещу Йерихон. И Господ му показа цялата Галаадска земя до Дан,
2 цялата Нефталимова земя, Ефремовата и Манасиева земя и цялата Юдова земя до Западното море,
3 Негев и областта на долината около Йерихон, града на палмите, до Сигор.
4 Господ му каза: Тази е земята, за която съм се клел на Авраам, на Исаак и на Яков, като казах: На твоето потомство ще я дам. Аз ти я показах, но в нея няма да влезеш.
5 И така, Господният слуга Моисей умря там, в Моавската земя, според казаното от Господа.
6 И Господ го погреба в долината на Моавската земя срещу Вет-фегор; а до днес никой не знае къде е гробът му.
7 Моисей беше на сто и двадесет години, когато умря; очите му не отслабнаха, нито силата му намаля.
8 И израелтяните плакаха за Моисей тридесет дни в Моавските полета; така се изпълниха дните на плача и жалейката за Моисей.
9 А Исус, Навиновият син, беше пълен с мъдър дух, защото Моисей беше възложил ръцете си на него; и израелтяните го слушаха и постъпваха, както Господ беше заповядал на Моисей.
10 Не се издигна вече в Израел пророк като Моисей, когото Господ познаваше лице в лице,
11 с всички знамения и чудеса, които Господ го изпрати да извърши в Египетската земя върху фараона, върху всичките му служители и върху цялата му земя,
12 с мощната ръка и страховитите дела, които Моисей извърши пред целия Израел.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34