за Христос

Второзаконие 33   

1 Моисей благославя Израелевите племена
И ето благословението, с което Божият човек Моисей благослови израелтяните преди смъртта си.
2 Каза:
Господ дойде от Синай
и им се яви от Сиир;
осия от планината Фаран
и дойде с десетки хиляди светии;
от десницата Му излезе огнен закон за тях.
3 Той възлюби племената;
всичките Му светии са в ръцете Ти;
и седяха при краката ти,
за да приемат думите ти.
4 Моисей ни даде закон,
наследство на Якововото общество.
5 И той беше цар в Йесурун,
когато първенците на народа се събраха,
всички Израелеви племена.
6 Да е жив Рувим и да не умре;
и да не бъдат мъжете му малобройни.
7 И ето какво каза за Юда:
Послушай, Господи, гласа на Юда
и го доведи при народа му;
със собствените си ръце защитава себе си;
и бъди му помощ срещу противниците му.
8 И за Левий каза:
Твоят "тумим" и "урим"
принадлежи на онзи Твой благочестив човек,
когото си изпитал в Маса
и с когото си се препирал при водите на Мерива;
9 който каза за баща си и за майка си:
Не гледай на тях;
който не призна братята си,
нито позна своите синове;
Защото потомците на Левий съблюдаваха Твоята дума
и опазиха Твоя завет.
10 Ще учат Яков на Твоите постановления
и Израел - на Твоя закон.
Ще сложат тамян пред Теб
и всеизгаряния на жертвеника Ти.
11 Благослови, Господи, притежанията му
и бъди благосклонен към делата на ръцете му;
порази чреслата на онези, които въстават против него,
и на онези, които го мразят, за да не станат вече.
12 За Вениамин каза:
Възлюбеният от Господа ще живее безопасно при Него;
Той ще го закриля всеки ден
и Вениамин ще почива между рамената Му.
13 И за Йосиф каза:
Благословена да бъде от Господа земята му
със скъпоценни небесни дарове,
с роса и с дарове от лежащата долу бездна,
14 със скъпоценни плодове от слънцето
и със скъпоценни произведения от месеците,
15 с изрядни неща от старите планини,
със скъпоценни неща от вечните гори,
16 със скъпоценни неща от земята и всичко, което има в нея.
Благоволението на Онзи, Който се яви в бодливия храст,
да слезе върху главата на Йосиф
и върху онзи, който се отдели от братята си.
17 Великолепието му е като на първородното му теле
и роговете му - като роговете на див вол;
с тях ще избоде племената до краищата на земята;
те са десетки хиляди от Ефрем
и те са хиляди от Манасия.
18 И за Завулон каза:
Весели се, Завулоне, в излизането си
и ти, Исахаре, в шатрите си.
19 Ще свикат племената на планината;
там ще принасят жертва с правда;
защото ще черпят от изобилието на морето
и от съкровищата, скрити в крайморския пясък.
20 И за Гад каза:
Благословен да бъде онзи, който разширява Гад.
Той се излежава като лъвица и откъсва ръце и глава.
21 Промисли за себе си първия дял,
защото там се узна делът на управителя;
а дойде с първенците на народа
и извърши правдата на Господа
и Неговите отсъждания за Израел.
22 И за Дан каза:
Дан е млад лъв,
който скача от Васан.
23 И за Нефталим каза:
О, Нефталиме, наситен с благоволение
и изпълнен с благословение от Господа,
завладей ти запад и юг.
24 И за Асир каза:
Благословен да е със синове Асир;
нека бъде благоугоден на братята си
и да натопи крака си в елей.
25 Желязо и мед да бъдат обувките ти
и силата ти да бъде според дните ти.
26 Няма подобен на Йесуруновия Бог,
Който за помощ на тебе се носи на небесата
и на облаците във великолепието Си.
27 Вечният Бог е твое убежище;
и подпора са ти вечните Му мишци;

ще изгони неприятеля пред теб и ще каже: Изтребвай го!
28 Тогава Израел ще се засели сам в безопасност.
Източникът Яковов ще бъде в земя,
богата с жито и с вино;
и небесата му ще капят роса.
29 Блажен си ти, Израелю!
Кой е подобен на тебе, народе, спасяван от Господа,
Който ти е щит за помощ
и меч на твоята слава?
Ще ти се покорят неприятелите ти;
и ти ще стъпваш по височините им.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34