за Христос

Второзаконие 30   

1 Условия за възстановяване и благословение
Когато ти се сбъднат всички тези неща, благословенията и проклятията, които изложих пред теб, ако ти си ги припомниш сред всичките народи, между които Господ, твоят Бог, ще те пръсне,
2 и се обърнеш към Господа, твоя Бог, и с цялото си сърце и с цялата си душа послушаш, ти и синовете ти, гласа Му според всичко, което днес ти заповядвам,
3 тогава Господ, твоят Бог, ще те върне от плен, ще ти покаже милост и пак ще те събере от всички народи, между които Господ, твоят Бог, ще те е разпръснал.
4 Ако бъдеш изгонен до небесните краища, даже оттам ще те събере Господ, твоят Бог, и оттам ще те вземе;
5 и Господ, твоят Бог, ще те въведе в земята, която бащите ти притежаваха, и ти ще я притежаваш; Той ще ти прави добро и ще те умножи повече от бащите ти.
6 Господ, твоят Бог, ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да обичаш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш.
7 И Господ, твоят Бог, ще излее всички тези проклятия върху неприятелите ти и върху онези, които те ненавиждат и те гонят.
8 А ти отново ще слушаш гласа на Господа и ще изпълняваш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам.
9 И Господ, твоят Бог, в благостта Си ще направи така, че да изобилстваш във всичките дела на ръцете си, да изобилства плодът на утробата ти, плодът на добитъка ти и произведенията на земята ти; защото Господ пак ще се възрадва за тебе да ти прави добро, както се е възрадвал на бащите ти;
10 ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и пазиш заповедите Му и наредбите Му, които са написани в тази книга на закона - ако се обърнеш към Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа.
11 Понеже тази заповед, която днес ти давам, не е много трудна за тебе, нито е далеч.
12 Не е на небето, за да кажеш: Кой ще се възкачи за нас на небето да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме?
13 Нито е оттатък морето, за да кажеш: Кой ще прекоси морето за нас да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме?
14 Но словото е много близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да го изпълняваш.
15 Ето, днес положих пред тебе живота и доброто, смъртта и злото,
16 като заповядвам днес да обичаш Господа, твоя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, наредбите Му и законите Му, за да живееш и да се умножаваш, и да те благославя Господ, твоят Бог, в земята, в която влизаш, за да я завладееш.
17 Но ако се отвърне сърцето ти и не слушаш, а се заблудиш и се кланяш на други богове, и им служиш,
18 аз ви заявявам днес, че ще загинете; няма да се продължат дните ви на земята, към която преминавате през Йордан, за да я вземете за свое притежание.
19 Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията; затова изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти;
20 избери да обичаш Господа, твоя Бог, да слушаш гласа Му и да бъдеш привързан към Него (защото Господ е твоят живот и твоето дълголетие), за да живееш на земята, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраам, Исаак и Яков, че ще им я даде.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34