за Христос

Второзаконие 27   

1 Възстановяване на Завета
(27:1-30:20)
Паметник и жертвеник на планината Гевал

Тогава Моисей и Израелевите старейшини заповядаха на народа: Пазете всички заповеди, които днес ви даваме.
2 И в деня, когато минете през Йордан към земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, постави си големи камъни, измажи ги с вар
3 и запиши на тях всички думи на този закон, като преминеш Йордан, за да влезеш в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава - земя, където текат мляко и мед, както ти е обещал Господ, Бог на бащите ти.
4 Затова, като преминете Йордан, поставете на хълма Гевал тези камъни, за които днес ви заповядвам, и ги измажете с вар.
5 И там да издигнеш жертвеник на Господа, твоя Бог, жертвеник от камъни. Желязно сечиво да не ги докосне;
6 да издигнеш жертвеника на Господа, твоя Бог, от цели камъни и да принесеш на него всеизгаряния на Господа, твоя Бог;
7 да принесеш и мирни жертви, да ядеш там и да се развеселиш пред Господа, твоя Бог.
8 А на камъните да напишеш много ясно всичките думи на този закон.
9 Тогава Моисей и левитските свещеници казаха на целия Израел: Мълчи и слушай, Израелю, днес вие станахте народ на Господа, вашия Бог.
10 Затова слушай гласа на Господа, твоя Бог, и изпълнявай заповедите Му и наредбите Му, които днес ти давам.
11 И Моисей заръча на народа в същия ден:
12 Когато преминете Йордан, ето кои да застанат на хълма Гаризин, за да благославят народа: Симеон, Левий, Юда, Исахар, Йосиф и Вениамин;
13 и ето кои да застанат на хълма Гевал, за да го прокълнат: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефталим.
14 Тогава левитите с висок глас да кажат на всички израелтяни:
15 Проклет да е онзи, който направи изваян или излят кумир, мерзост пред Господа, дело на художнически ръце, и го постави на скрито място. И целият народ да отговори: Амин!
16 Проклет, който се присмива на баща си или на майка си. И целият народ да каже: Амин!
17 Проклет, който премести междите на ближния си. И целият народ да каже: Амин!
18 Проклет, който отбие слепия от пътя. И целият народ да каже: Амин!
19 Проклет, който опорочи съда на пришълеца, на сирачето и на вдовицата. И целият народ да каже: Амин!
20 Проклет, който лежи с жената на баща си; защото осквернява леглото на баща си. И целият народ да каже: Амин!
21 Проклет, който лежи с каквото и да е животно. И целият народ да каже: Амин!
22 Проклет, който лежи със сестра си, дъщеря на баща си или дъщеря на майка си. И целият народ да каже: Амин!
23 Проклет, който лежи с тъща си. И целият народ да каже: Амин!
24 Проклет, който скришно удари ближния си. И целият народ да каже: Амин!
25 Проклет, който приеме подкуп, за да убие невинен човек. И целият народ да каже: Амин!
26 Проклет, който не потвърждава думите на този закон и не ги изпълнява. И целият народ да каже: Амин!
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34