за Христос

Второзаконие 26   

1 Когато влезеш в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава за наследство, и я завладееш, и се заселиш в нея,
2 тогава да вземеш от първите плодове на своята реколта, която събираш от земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, и като ги сложиш в кошница, да отидеш на мястото, което избере Господ, твоят Бог, за да установи Името Си там.
3 Да отидеш при онзи, който е свещеник в онова време, и да му кажеш: Признавам днес пред Господа, твоя Бог, че влязох в земята, за която Господ се е клел на бащите ни, че ще ни я даде.
4 Тогава свещеникът да вземе кошницата от ръката ти и да я сложи пред жертвеника на Господа, твоя Бог.
5 А ти да отговаряш и да казваш пред Господа, твоя Бог: Моят праотец беше чергар от Арам, слезе в Египет, където престоя с малко на брой хора, а там стана голям, силен и многоброен народ.
6 Но египтяните се отнасяха зле с нас и ни потискаха, и ни товареха с тежка работа;
7 а като извикахме към Господа, Бога на бащите ни, Господ послуша гласа ни и се смили над унижението ни, труда ни и угнетението ни.
8 Господ ни изведе от Египет със силна ръка и порази египтяните с голям ужас, със знамения и с чудеса;
9 и ни доведе на това място, и ни даде тази земя - земя, където текат мляко и мед.
10 Затова, ето, сега донесох първите плодове на земята, която си ми дал Ти, Господи. Тогава да ги поставиш пред Господа, твоя Бог, и да се поклониш пред Господа, твоя Бог.
11 И да се развеселиш ти, левитът и пришълецът, който е сред вас, за всички блага, които Господ, твоят Бог, е дал на теб и на дома ти.
12 Когато в третата година, годината за плащане на десятъците, свършиш отделянето на всички десятъци от произведеното и ги дадеш на левита, на пришълеца, на сирачето и на вдовицата, за да ядат в градовете ти и се наситят,
13 тогава да кажеш пред Господа, твоя Бог: Изнесох от къщата си всички посветени десятъци и ги дадох на левита, на пришълеца, на сирачето и на вдовицата според всички заповеди, които си ми дал; аз не съм престъпил нито една от заповедите Ти, нито съм ги забравил;
14 не съм ял от десятъците във време на жалеенето си, нито съм ги изразходвал за нещо нечисто, нито съм дал от тях за мъртвец; послушах гласа на Господа, моя Бог; постъпих според всичко, което си ми заповядал.
15 Погледни от святото Си жилище, от небето и благослови народа Си Израел и земята, която си ни дал, според както си се клел на бащите ни, земя, където текат мляко и мед.
16 Заповедта на Моисей за послушание на Бога
Днес Господ, твоят Бог, ти заповядва да изпълняваш тези наредби и закони; затова, пази ги и ги изпълнявай с цялото си сърце и с цялата си душа.
17 Днес ти си заявил, че Йехова е твоят Бог и че ще ходиш в Неговите пътища, ще пазиш наредбите Му, заповедите Му и законите Му и ще слушаш Неговия глас;
18 а Господ днес е заявил, че ти ще бъдеш Негов народ, както ти е обещал, за да пазиш всичките Му заповеди
19 и за да те постави по-високо от всички народи, които е създал, за похвала, за слава и за почит, и за да бъдете свят народ на Господа, твоя Бог, според Неговите думи.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34