за Христос

Второзаконие 15   

1 Наредба за робите и бедните
В края на всяка седма година да правиш опрощаване.
2 А ето правилото за опрощаване: всеки заемодател да опрости заема, който е дал на ближния си; да не го изисква от ближния си или от брат си; защото се провъзгласява опрощаване заради Господа.
3 От чужденеца можеш да го изискваш; но каквото твое има в брат ти, ръката ти да го оставя.
4 Обаче няма да има сиромах между вас (защото Господ ще те благославя много в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава в наследство, за да я притежаваш),
5 ако само прилежно слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и старателно изпълняваш всички тези заповеди, които днес ти давам.
6 Защото Господ, твоят Бог, ще те благослови според обещанието Си; и ще заемеш на много народи, но няма да вземеш на заем; и ще владееш над много народи, но те няма да владеят над теб.
7 Ако в земята ти, която Господ, твоят Бог, ти дава, има при тебе сиромах от братята ти в някои от градовете ти, да не закоравяваш сърцето си, нито да затваряш ръката си пред бедния си брат;
8 но непременно да отваряш ръката си за него и да му даваш назаем достатъчно пари според нуждите му за каквото му е потребно.
9 Внимавай да не влезе в сърцето ти подла мисъл и да си кажеш: Наближава седмата година, годината на опрощаването; и да погледнеш с лошо око на бедния си брат и да не му дадеш, и той да извика към Господа против теб, и това да ти бъде зачетено за грях.
10 Непременно да му дадеш и да не ти е тежко на сърцето, когато му даваш; понеже за това Господ, твоят Бог, ще те благославя във всичките ти дела и във всичките ти начинания.
11 Защото сиромасите никога няма да липсват от земята ти; затова ти заповядвам: Непременно да отваряш ръката си към бедния и към брата си в оскъдица в земята си.
12 Ако ти се продаде брат ти, евреин или еврейка, нека ти слугува шест години; а в седмата година да го освободиш от себе си.
13 И когато го освободиш от себе си, да не го изпратиш празен;
14 да му подариш изобилно от стадото си, от хармана си и от лина си; както Господ, твоят Бог, те е благословил, така да му дадеш.
15 Да си спомниш, че и ти беше роб в Египетската земя и че Господ, твоят Бог, те изкупи; затова Аз днес ти заповядвам това.
16 Но ако той ти каже: Няма да си отида от тебе, понеже обича теб и дома ти, защото е добре при тебе,
17 тогава да вземеш шило и да промушиш ухото му върху вратата, и ще ти бъде роб завинаги. Подобно да направиш и на робинята си.
18 Да не ти се види тежко, когато го изпратиш свободен от себе си; защото за шест години той е изработил двойно повече от един наемник; а Господ, твоят Бог, ще те благославя във всичко, което вършиш.
19 Всички мъжки първородни, които се раждат от говедата и овцете ти, да посвещаваш на Господа, твоя Бог; да не употребиш в работа първородното на говедото си, нито да стрижеш първородните на овцете си.
20 Всяка година да ги ядеш, ти и домът ти, пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Господ.
21 Но ако животното има някакъв недостатък, ако е куцо или сляпо, или има какъвто и да е лош недостатък, да не го принасяш жертва на Господа, твоя Бог.
22 Да го ядеш там, където живееш си; нечистият и чистият еднакво да го ядат, както ядат газела и елен.
23 Само кръвта му да не ядеш; да я изливаш на земята като вода.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34