за Христос

Второзаконие 14   

1 Наредба за чистите и нечистите животни и за десятъка
Вие сте синове на Господа, вашия Бог; да не правите по тялото си нарязвания, нито да се бръснете между очите си заради мъртвец.
2 Защото сте народ, свят на Господа, вашия Бог, и вас избра Господ измежду всички племена, които са по лицето на земята, за да бъдете Негов народ.
3 Да не ядеш нищо нечисто.
4 Ето животните, които може да ядете: говедото, овцата и козата,
5 елена, газелата, бивола, дивата коза, кошутата, антилопата и планинската овца.
6 Всяко животно от четирикраките, което има раздвоен крак и разцепено на два нокътя копито и което преживя, тях да ядете.
7 Но да не ядете от онези, които само преживят или които само имат раздвоено и разцепено копито, като камилата, заека и язовеца; понеже те преживят, но нямат раздвоено копито, те са нечисти за вас;
8 и свинята, понеже има раздвоено копито, но не преживя, е нечиста за вас; от месото на тези домашни животни да не ядете и до труповете им да не се допирате.
9 От всички, които живеят във водата, ето кои да ядете: всички, които имат перки и люспи, да ядете;
10 но да не ядете никои, които нямат перки и люспи; те са нечисти за вас.
11 От всички чисти птици можете да ядете.
12 А ето тези, които не трябва да ядете: орела, лешояда, черния лешояд,
13 червената каня, черната каня, сокола по видовете му;
14 всяка врана по видовете й;
15 кукумявката, совата, чайката, ястреба по видовете му,
16 малкия бухал, големия бухал, белия бухал,
17 пеликана, рибаря, корморана,
18 щъркела, чаплата по видовете й, папуняка и прилепа.
19 Всички крилати пълзящи са нечисти за вас; не бива да се ядат.
20 Никаква мърша да не ядете (на чужденеца, който е в градовете ти, можеш да я даваш да я яде или да я продаваш на чужденец); защото вие сте свят народ на Господа, вашия Бог. Да не вариш яре в млякото на майка му.
21 Непременно да даваш десета част от всичките си произведения, които си посял, които нивата ти произвежда всяка година.
22 И десетата част от житото си, от виното си и от маслото си, и първородните от говедата си и от овцете си да ядеш пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере, за да настани там Името Си; за да се научиш да се боиш всякога от Господа, твоя Бог.
23 Но ако, когато те благослови Господ, твоят Бог, пътят е много дълъг за тебе, така че да не можеш да ги занасяш, понеже е много далеч от тебе мястото, което избере Господ, твоят Бог, за да настани там Името Си,
24 тогава да разменяш десятъците си с пари и да вържеш парите в ръката си, и да идеш на мястото, което избере Господ, твоят Бог;
25 и да дадеш парите за каквото и да е нещо, което пожелаеш, за говеда или за овце, или за вино, или за спиртни питиета, или за каквото и да е нещо, което би пожелал; и там, пред Господа, твоя Бог, да ядеш и да се развеселиш - ти, домът ти
26 и левитът, който е в градовете ти; него да не пренебрегваш, защото той няма дял, нито наследство с тебе.
27 В края на всяка трета година да изваждаш целия десятък от произведението си през онази година и да го складираш в градовете си,
28 така че левитът (защото той няма дял, нито наследство с тебе), чужденецът, сирачето и вдовицата, които са в градовете ти, да идват, да ядат и да се насищат; за да те благославя Господ, твоят Бог, във всичко, което вършиш.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34