за Христос

Второзаконие 13   

1 Изпитване на лъжепророците
Ако се въздигне сред тебе пророк или съновидец и ти посочи знамение или чудо,
2 и се сбъдне знамението или чудото, поради което той ти говори и каже: Да идем след други богове (които ти не си знаел) и да им служим, -
3 да не слушаш думите на онзи пророк или на онзи съновидец; защото Господ, вашият Бог, ви изпитва, за да узнае дали обичате Господа, вашия Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа.
4 Господа, вашия Бог, да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да пазите, Неговия глас да слушате, на Него да служите и към Него да се придържате.
5 А онзи пророк или онзи съновидец да бъде умъртвен, защото е проповядвал отстъпление от Господа, вашия Бог, Който ви е извел от Египетската земя и ви е изкупил от дома на робството, за да те отклони от пътя, в който Господ, твоят Бог, ти заповяда да ходиш. Така да отмахнеш злото отсред себе си.
6 Брат ти, син на майка ти, или синът ти, или дъщерята ти, или жената, която почива в скута ти, или приятелят, който ти е като душата ти, ако те изкуши тайно, като каже: Да идем и да служим на други богове, - които нито ти си знаел, нито бащите ти,
7 между боговете на племената, които са около вас, близо до теб или далеч от теб, от единия край на света до другия,
8 да не се съгласиш с него, нито да го слушаш, нито да го пощади окото ти, нито да го пожалиш, нито да го укриеш;
9 а непременно да го умъртвиш; твоята ръка да бъде първа срещу него, за да го убиеш, и после ръката на целия народ.
10 Да го убиеш с камъни, за да умре, защото поиска да те отклони от Господа, твоя Бог, Който те изведе от Египетската земя, от дома на робството.
11 И целият Израел, като чуе, ще се убои и няма да върши вече такова зло сред теб.
12 Ако между градовете, които Господ, твоят Бог, ти дава, за да се заселиш в тях, чуеш да се казва за един от тях:
13 Някои подлеци, излезли отсред тебе, са отклонили жителите на града си, като са казали: Да идем да служим на други богове, които вие не сте знаели,
14 тогава да изследваш, да изпиташ и добре да издириш; и ако това нещо е истинно и е вярно, че такава мерзост е сторена сред тебе,
15 то непременно да поразиш жителите на онзи град с острието на меча и с острието на меча да обречеш на унищожение него и всички, които са в него, и добитъка му.
16 Тогава, като събереш всичката плячка от него насред площада му, да изгориш с огън града и всичката плячка от него за Господа, твоя Бог; и той ще остане могила навеки, повече да не се съгради.
17 Нищо от обреченото на унищожение да не вземаш; за да се отвърне Господ от яростния Си гняв и да ти покаже милост, да те пожали и да те умножи, както се е клел на бащите ти,
18 ако послушаш гласа на Йехова, твоя Бог, да пазиш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам, да вършиш това, което е право пред Господа, твоя Бог.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34