за Христос

Второзаконие 11   

1 Заключително послание на Моисей
И така, обичай Господа, твоя Бог, и пази винаги заръките Му, наредбите Му, законите Му и заповедите Му.
2 И признайте днес (защото не говоря на синовете ви, които не познаха и които не видяха наказанието, нанесено от Господа, вашия Бог, величията Му, силната Му ръка и издигнатата Му мишца,
3 знаменията Му и делата, които извърши сред Египет против египетския цар фараон и против цялата му земя,
4 и какво направи Той с войската на египтяните, с конете им и с колесниците им, които ви преследваха, и как ги потопи във водите на Червеното море и как Господ ги погуби съвсем,
5 и какво направи за вас в пустинята, докато дойдете на това място,
6 и какво направи на Датан и Авирон, синовете на Елиав, Рувимовия син, как земята отвори устата си и ги погълна пред целия Израел със семействата им, шатрите им и всичко живо, което им принадлежеше;
7 но на вас говоря, чиито очи видяха всички велики дела, които Господ извърши),
8 затова признайте и пазете всички заповеди, които днес ви заповядвам, за да бъдете дръзновени и да влезете, за да завладеете земята, към която преминавате, за да я притежавате,
9 и да се продължат дните ви на земята, за която Господ се е клел на бащите ви да я даде на тях и на потомството им, земя, в която текат мляко и мед.
10 Защото земята, в която влизаш, за да я притежаваш, не е както Египетската земя, от която излязохте, където сееше жито и го напояваше с краката си като зеленчукова градина.
11 А земята, която ще вземете за притежание, е земя, богата с гори и долини, която пие вода от дъжда на небето,
12 земя, за която Господ, твоят Бог, се грижи. Очите на Господа, твоя Бог, са винаги върху нея, от началото на годината и до края на годината.
13 И Господ казва: Ако слушате прилежно заповедите Ми, които днес ви заповядвам, да обичате Господа, вашия Бог, и да Му служите с цялото си сърце и с цялата си душа,
14 тогава ще давам на земята ви дъжда на времето му - и ранния, и късния, за да събираш житото си, виното си и елея си.
15 И ще давам трева на полетата ти за добитъка ти; и ще ядеш и ще се наситиш.
16 Внимавай да не бъде измамено сърцето ви и да не се отклоните, като служите на други богове и им се покланяте,
17 и да пламне против вас гневът на Господа, и Той да затвори небето, за да не вали дъжд и да не дава земята плода си, и скоро да бъдете унищожени от добрата земя, която Господ ви дава.
18 И така, вложете тези мои думи в сърцето и в душата си, привържете ги като символ на ръката си и нека бъдат като превръзки на челата ви.
19 Да учите на тях децата си, като говорите за тях, когато седите в къщата си, когато ходите по пътя, когато лягате и когато ставате.
20 Да ги написваш върху стълбовете на вратите на къщата си и на портите си,
21 за да се умножат дните ви и дните на децата ви на земята, за която Господ се е клел на бащите ви да им я даде, колкото време е небето над земята.
22 Понеже ако пазите прилежно всички тези заповеди, които ви заповядвам, и ги изпълнявате - да обичате Господа, вашия Бог, да ходите във всичките Му пътища и да сте привързани към Него,
23 тогава Господ ще изгони пред вас всички тези народи и ще завладеете народи, по-велики и по-силни от вас.
24 Всяко място, където стъпи стъпалото на краката ви, ще бъде ваше; от пустинята и Ливан, от реката, т. е. реката Ефрат, дори до Западното море ще бъдат пределите ви.
25 Никой няма да може да устои пред вас; Господ, вашият Бог, ще всява страх и трепет от вас по цялата земя, на която стъпвате, според както ви е говорил.
26 Ето, днес поставям пред вас благословение и проклятие:
27 благословението, ако слушате заповедите на Господа, вашия Бог, които днес ви заповядвам;
28 и проклятието, ако не слушате заповедите на Господа, вашия Бог, а се отклонявате от пътя, който днес ви заповядвам, и следвате други богове, които не сте познавали.
29 А когато Господ, твоят Бог, те въведе в земята, към която отиваш, за да я притежаваш, тогава да положиш благословението на хълма Гаризин, а проклятието - на хълма Гевал.
30 Не са ли те отвъд Йордан зад пътя към залязването на слънцето в земята на ханаанците, които живеят в полето срещу Галгал, при дъбравата Море?
31 Защото вие преминавате Йордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ, вашият Бог, ви дава; и ще я притежавате и ще се заселите в нея.
32 И така, внимавайте да изпълнявате всички наредби и закони, които днес поставям пред вас.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34