за Христос

Битие 9   

1 Божият Завет с Ной
В това време Бог благослови Ной и синовете му, като каза: Плодете се, размножавайте се и напълнете земята.
2 От вас ще се страхуват и ще треперят всички земни животни и всички въздушни птици; те са всичко, което пълзи по земята, и всички морски риби са предадени в ръцете ви.
3 Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна; давам ви всичко, също както дадох зелената трева.
4 Да не ядете обаче месо с живота му, т. е. с кръвта му.
5 А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам; от всяко животно ще я изискам; и от човека, да! От брата на всеки човек ще изискам живота на човека.
6 Който пролее човешка кръв и неговата кръв от човек ще се пролее; защото Бог направи човека по Своя образ .
7 А вие, плодете се и се размножавайте, разплодете се по земята и се умножавайте по нея.
8 После Бог говори на Ной и на синовете му с него:
9 Вижте, Аз поставям завета Си с вас и с потомството ви след вас;
10 и с всичко живо, което е с вас - птиците, добитъка и всички земни животни, които са с вас, да, с всяко земно животно от всичко, което е излязло от ковчега.
11 Поставям завета Си с вас, - че няма да бъде изтребена вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята.
12 Бог каза още: Ето белега на завета, който Аз поставям до всички поколения между Мен и вас и всичко живо, което е с вас;
13 поставям дъгата Си в облака и тя ще бъде белег на завет между Мен и земята.
14 Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака;
15 и ще си спомня завета Си, който е между Мен и вас и всичко живо от всяка твар; и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар.
16 Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням вечния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята.
17 Бог каза на Ной: Това е белегът на завета, който установих между Мен и всяка твар, която е на земята.
18 Синовете на Ной
А излезлите от ковчега Ноеви синове бяха Сим, Хам и Яфет; а Хам беше баща на Ханаан.
19 Тези трима бяха Ноеви синове; и от тях бе населена цялата земя.
20 В това време Ной започна да работи земята и насади лозе.
21 И като пи от виното, опи се и се разголи в шатрата си.
22 Хам, Ханаановият баща, видя голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън.
23 А Сим и Яфет взеха една дреха и като я сложиха двамата на раменете си, пристъпиха заднишком и покриха голотата на баща си; лицата им гледаха назад и не видяха бащината си голота.
24 Когато Ной изтрезня от виното си и научи за онова, което му беше направил по-младият му син, каза:
25 Проклет да е Ханаан;
слуга на слуги ще бъде на братята си.
26 Каза още:
Благословен Господ, Симовият Бог;
и Ханаан да му бъде слуга.
27 Бог да разшири Яфет.
Да се засели в шатрите на Сим;
и Ханаан да им бъде слуга.
28 След потопа Ной живя триста и петдесет години.
29 И всички дни на Ной станаха деветстотин и петдесет години; и умря.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50