за Христос

Битие 46   

1 Яков се преселва в Египет
И така, Израел тръгна с всичко, което имаше; и като дойде във Вирсавее, принесе жертви на Бога на баща си Исаак.
2 А Бог говори на Израел в нощно видение, като каза: Якове, Якове. А той отговори: Ето ме.
3 И каза: Аз съм Бог, Бог на баща ти; не бой се да слезеш в Египет, защото ще те направя там велик народ.
4 Аз ще сляза с тебе в Египет и Аз непременно ще те върна пак; и Йосиф ще сложи ръката си на очите ти.
5 Тогава Яков стана от Вирсавее; и синовете на Израел качиха баща си Яков, децата си и жените си на колите, които фараон беше пратил, за да го возят;
6 събраха и добитъка си, и имота, който бяха придобили в Ханаанската земя; и Яков, и цялото му семейство с него дойдоха в Египет;
7 той доведе със себе си в Египет синовете и внуците си, дъщерите и внучките си - цялото си семейство.
8 А ето имената на синовете на Израел, които влязоха в Египет: Яков и синовете му: Рувим, първородният на Яков;
9 а Рувимови синове: Енох, Фалу, Есрон и Хармий;
10 Симеонови синове: Емуил, Ямин, Аод, Яхин, Сохар и Саул, син на ханаанка;
11 Левиеви синове: Гирсон, Каат и Мерарий;
12 Юдови синове: Ир, Онан, Шела, Фарес и Зара; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя; и Фаресови синове бяха Есрон и Амул;
13 Исахарови синове: Тола, Фуа, Йов и Симрон;
14 Завулонови синове: Серед, Елон и Ялеил.
15 Тези са синовете, които Лия роди на Яков в Падан-арам, и дъщеря му Дина. Те всички - синовете и дъщерите му - бяха тридесет и трима души.
16 А Гадови синове: Сифон, Агий, Суний, Есвон, Ирий, Ародий и Арилий;
17 Асирови синове: Емна, Есуа, Есуй и Верия, и сестра им Сера; и Вериеви синове: Хевер и Малхиел.
18 Тези са синовете на Зелфа, която Лаван даде на дъщеря си Лия; и тях тя роди на Яков - шестнадесет души.
19 А синовете на Якововата жена Рахил: Йосиф и Вениамин.
20 И на Йосиф се родиха в Египетската земя Манасия и Ефрем, които му роди Асенета, дъщеря на Илиополския жрец Потифер.
21 Вениаминови синове: Вела, Вехер, Асвил, Гира, Нееман, Ихий, Рос, Мупим, Упим и Аред.
22 Тези са Рахилините синове, които се родиха на Яков, всичките - четиринадесет души.
23 А Данов син: Усим.
24 Нефталимови синове: Ясиил, Гуний, Есер и Силим.
25 Тези са синовете на Вала, която Лаван даде на дъщеря си Рахил, и тях тя роди на Яков, всичките - седем души.
26 Всички хора, които дойдоха с Яков в Египет, които излязоха от чреслата му, всички те бяха шестдесет и шест души, освен Якововите снахи;
27 а синовете, които се родиха на Йосиф в Египет, бяха двама. Всички от Якововия дом, които дойдоха в Египет, бяха седемдесет души.
28 Заселване в египетската област Гесен
Яков изпрати Юда пред себе си при Йосиф, за да покаже пътя пред него в Гесен; и така, дойдоха в Гесенската земя.
29 Тогава Йосиф впрегна колесницата си и отиде в Гесен да посрещне баща си Израел, и като се яви пред него, прегърна го и плака дълго на врата му.
30 И Израел каза на Йосиф: Нека умра сега, като видях лицето ти, че ти си още жив.
31 А Йосиф каза на братята си и на бащиния си дом: Ще отида да известя на фараона и ще му кажа: Братята ми и домът на баща ми, които бяха в Ханаанската земя, дойдоха при мен;
32 а тези хора, понеже са овчари и се занимават със скотовъдство, докараха стадата и добитъка си и всичко, което имат.
33 И когато ви повика фараонът и попита: Какво ви е занятието?
34 Кажете: Ние, слугите ти, и бащите ни от младини до сега сме скотовъдци. Кажете това, за да живеете в Гесенската земя, защото всички овчари са отвратителни за египтяните.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50