за Христос

Битие 41   

1 Йосиф разтълкува съня на фараона
Като изминаха две години, фараонът сънува, че стоеше при Нил.
2 И, ето, седем крави, хубави и тлъсти, излизаха от реката и пасяха в тръстиката.
3 А след тях от реката излизаха други седем крави, грозни и мършави, и стояха при първите крави на речния бряг.
4 И грозните, мършавите крави изядоха седемте хубави и тлъсти крави. Тогава фараонът се пробуди.
5 А като заспа, сънува втори път; и, ето, седем класа, пълни и добри, израснаха от едно стъбло.
6 А след тях израснаха други седем класа, тънки и прегорели от източния вятър.
7 И тънките класове погълнаха седемте дебели и пълни класове. А когато фараонът се събуди, разбра, че е било сън.
8 На сутринта духът му беше смутен; и така, той изпрати да му повикат всички влъхви и всички мъдреци в Египет и фараонът им разказа сънищата си, но нямаше кой да ги изтълкува на фараона.
9 Тогава началникът на виночерпците говори на фараона: Днес се сещам, че съм виновен.
10 Фараонът беше се разгневил на слугите си и ме хвърли, мен и началника на хлебарите, в тъмница, в дома на началника на телохранителите.
11 И сънувахме двамата сънища в една и съща нощ; и всеки сън имаше отделно тълкуване.
12 А заедно с нас там беше един млад евреин, слуга на началника на телохранителите; и като му разказахме, той ни разтълкува сънищата; на всеки от нас според съновидението му даде значението.
13 И според както ни изтълкува, така и стана; мене той възстанови на службата ми, а него обеси.
14 Тогава фараонът заповяда да повикат Йосиф и бързо го изведоха от тъмницата; той се обръсна, преоблече се и дойде при фараона.
15 И фараонът каза на Йосиф: Сънувах, но няма кой да изтълкува съня; но аз чух да казват за тебе, че като чуеш съновидение, умееш да го тълкуваш.
16 А Йосиф отговори на фараона: Не аз, Бог ще даде на фараона отговор с мир.
17 Тогава фараонът каза на Йосиф: В съня си, ето, стоях край брега на Нил.
18 И, ето, седем крави, тлъсти и хубави, излязоха от реката и пасяха в тръстиката.
19 А след тях излязоха други седем крави, слаби, много грозни и мършави, каквито по грозота никога не съм видял в цялата Египетска земя.
20 И мършавите, грозните крави изядоха първите седем тлъсти крави;
21 но пак, като ги изядоха, не се познаваше, че са ги изяли; а изгледът им беше така грозен, както и в началото. Тогава се пробудих.
22 После видях в съня си; и, ето, седем класа, пълни и добри, израснаха от едно стъбло.
23 А след тях израснаха други седем класа, сухи, тънки и прегорели от източния вятър;
24 тънките класове погълнаха седемте добри класове. Разказах съня на влъхвите, но нямаше кой да ми го изтълкува.
25 Тогава Йосиф каза на фараона: фараоновият сън е един; Бог е явил на фараона това, което скоро ще направи.
26 Седемте добри крави са седем години; и седемте добри класове са седем години, сънят е един.
27 А седемте мършави и грозни крави, които излязоха след тях, са седем години, както и седемте празни класове, прегорели от източния вятър; те ще бъдат седем години на глад.
28 Това е, което казах на фараона; Бог е явил на фараона това, което скоро ще направи.
29 Ето, идат седем години на голямо плодородие по цялата Египетска земя.
30 А след тях ще дойдат седем години на глад; цялото плодородие ще се забрави в Египетската земя, защото гладът ще опустоши земята.
31 Няма да се познае плодородието на земята поради онзи глад, който ще последва; защото ще бъде твърде тежък.
32 А това, че сънят се повтори на фараона два пъти, означава, че това е решено от Бога и че Бог скоро ще го извърши.
33 И така, нека фараонът потърси умен и мъдър човек и нека го постави над египетската земя.
34 Нека фараонът направи това и нека постави надзиратели над земята; и в седемте плодородни години нека събере петата част от реколтата на Египетската земя.
35 Нека съберат цялата храна на тези добри години, които идат; и събраното жито нека бъде под фараоновата власт, за храна в градовете, и нека го пазят.
36 И храната ще се запази за седемте гладни години, които ще настанат в Египетската земя, за да не се опустоши земята от глада.
37 Йосиф - управител на Египет
Това нещо беше угодно на фараона и на всичките му служители.
38 И фараонът каза на служителите си: Можем ли да намерим човек като този, в когото има Божия Дух?
39 Тогава фараонът каза на Йосиф: Понеже Бог ти откри всичко това, няма никой толкова умен и мъдър, колкото си ти.
40 Ти ще бъдеш над дома ми и целият ми народ ще слуша твоите думи; само с престола аз ще бъда по-горен от тебе.
41 Фараонът каза още на Йосиф: Виж, поставям те над цялата Египетска земя.
42 Тогава фараонът извади пръстена си от ръката си и го сложи на Йосифовата ръка, облече го в дрехи от висон и му окачи златно огърлие на шията.
43 После нареди да го возят на втората колесница и викаха пред него: Коленичете! И така го постави над цялата Египетска земя.
44 При това фараонът каза на Йосиф: Аз съм владетел, но без тебе никой няма да вдигне ръка или крак по цялата Египетска земя.
45 И фараонът нарече Йосиф Цафнат-панеах и му даде за жена Асенета, дъщеря на Илиополския жрец Потифер. След това Йосиф излезе на обиколка в Египетската земя.
46 Изпълнение на фараоновия сън
Йосиф беше на тридесет години, когато стоя пред Египетския цар фараон; и като се отдалечи от лицето на фараона, Йосиф обиколи цялата Египетска земя.
47 И през седемте години на плодородие земята роди преизобилно.
48 Йосиф събра цялата храна от тези седем години, които бяха настанали в Египетската земя, и складира храната в градовете; във всеки град прибра храната от околните му ниви.
49 Йосиф събра твърде много жито, колкото морския пясък, така че престана да го мери; защото беше без мяра.
50 А преди да настъпят годините на глада, на Йосиф се родиха двама сина, които му роди Асенета, дъщеря на Илиополския жрец Потифер.
51 Йосиф наименува първородния Манасия, защото си казваше: Бог ме направи да забравя всичките си мъки и целия си бащин дом.
52 А втория наименува Ефрем, защото си казваше: Бог ме направи плодовит в земята на страданието ми.
53 А като се изминаха седемте години на плодородие, които бяха настанали в Египетската земя,
54 настъпиха седемте години на глад, според както Йосиф беше казал; и настана глад по всички околни страни, а по цялата Египетска земя имаше хляб.
55 Защото, когато цялата Египетска земя огладня и народът извика към фараона за хляб, фараонът каза на всички египтяни: Идете при Йосиф и каквото ви каже, направете.
56 (А гладът беше по цялата страна.) И така, Йосиф отвори всички житници и продаваше на египтяните, защото гладът се усилваше по Египетската земя.
57 И от всички страни идваха в Египет при Йосиф да купят жито, понеже гладът се усилваше по цялата страна.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50