за Христос

Амос 9   

1 Видение за разрушаването на Йерусалимския храм
Видях Господа, че стоеше при олтара и каза:
Удари капителите, за да се потресат праговете,
и ги разтроши върху главата на всички тях;
а останалите от тях ще погубя с меч;
който от тях бяга, няма да избяга,
и който от тях иска да се спаси, няма да се спаси.
2 Ако изкопаят до ада,
и оттам ръката Ми ще ги изтръгне;
и ако се изкачат на небето,
и оттам ще ги сваля.
3 Ако се скрият навръх Кармил,
ще ги издиря и ще ги взема оттам.
И ако се скрият от очите Ми в морските дълбочини,
там ще заповядам на змията и ще ги ухапе.
4 Ако отидат в плен пред неприятелите си,
там ще заповядам на меча и ще ги убие.
И ще насоча очите Си върху тях за зло, а не за добро.
5 Защото Господ Йехова на Силите е Онзи,
Който се допира до земята и тя се топи,
така че всички, които живеят на нея, ще жалеят,
защото тя цяла ще се издига като Нил
и ще спада пак като Египетската река.
6 Той е, Който гради покоите Си на небето
и основава свода Си на земята;
Който повиква морските води
и ги излива по лицето на земята;
Йехова е името Му.
7 Вие, израелтяни, казва Господ,
не сте ли за Мене като етиопци?
Не изведох ли както Израел от Египетската земя,
така
и филистимците от Кафтор
и сирийците от Кир?
8 Ето, очите на Господа Йехова са върху грешното царство
и ще го погубя от лицето на света;
само че няма да погубя съвсем Якововия дом, казва Господ.
9 Защото, ето, Аз ще заповядам
и ще пресея Израелевия дом между всички народи,
както се пресява житото в решето;
обаче ни най-малко зърно няма да падне на земята.
10 От Мене ще измрат всичките грешници между народа Ми,
които казват: Това зло няма да стигне до нас,
нито ще ни изпревари.
11 Надежда за благословение чрез Месия
В онзи ден ще въздигна падналата Давидова скиния
и ще затворя проломите й;
ще издигна развалините й
и ще я съградя пак, както в древните дни,
12 за да завладеят останалите от Едом
и всички народи, които се наричаха с името Ми,
казва Господ, Който прави това.
13 Ето, идват дни, казва Господ,
когато орачът ще стигне жътваря
и линотъпкачът - сеяча,
от планините ще капе младо вино
и всички хълмове ще се стопят.
14 И Аз ще върна от плен народа Си Израел;
те ще съградят запустелите градове и ще ги населят,
ще насадят лозя и ще пият виното им,
и ще направят градини и ще ядат от плода им.
15 И те няма вече да бъдат изтръгнати от земята,
която им дадох, казва Господ, твоят Бог.
Амос: 1 2 3 4 5 6 7 8 9