за Христос

Амос 7   

1 Видения за приближаващия Божий съд - скакалци, огън и отвес
Това е, което Господ Йехова ми показа: Ето, Той създаде скакалци, когато тревата почна да никне; и, ето, беше тревата след царската коситба.
2 И когато скакалците изядоха тревата на земята, тогава казах:
Господи Йехова, бъди милостив, моля Ти се!
Как да се издигне Яков? Защото е малък.
3 Господ се разкая за това.
Няма да бъде, казва Господ.
4 Това е, което Господ Йехова ми показа: Ето, Господ Йехова повика на съд чрез огън; и огънят изгори голямата бездна
и щеше да изгори и Израелевия дял.
5 Тогава казах:
Господи Йехова, престани, моля Ти се!
Как да се издигне Яков? Защото е малък.
6 Господ се разкая за това.
И това няма да бъде, казва Господ Йехова.
7 Това е, което ми показа:
Ето, Господ стоеше при стена, съградена с отвес,
като държеше отвеса в ръката Си.
8 И Господ ми каза: Какво виждаш, Амосе?
Отговорих: Отвес. Тогава Господ каза:
Ето, Аз ще сложа отвес сред народа Си Израел;
занапред няма вече да ги щадя.
9 Високите Исаакови места ще запустеят
и Израелевите светилища ще бъдат съсипани.
И Аз ще застана с меч против Израелевия дом.
10 Тогава свещеникът на Ветил Амасия прати до Израелевия цар Йеровоам да кажат: Амос направи заговор против тебе сред Израелевия дом; земята не може да търпи многото му думи.
11 Защото Амос казва така: Йеровоам ще умре от меч, а Израел непременно ще бъде закаран пленник от земята си.
12 При това Амасия каза на Амос: О, ти, ясновидецо, иди, бягай в Юдовата земя, там яж хляб и там пророкувай;
13 а във Ветил да не пророкуваш пак, защото е царско светилище и царски дворец.
14 Тогава Амос отговори на Амасия: Аз не бях пророк, нито син на пророк, а бях говедар и берях диви смокини;
15 а Господ ме взе от стадото и Той ми каза: Иди, пророкувай на народа Ми Израел.
16 И така, сега слушай Господнето слово: Ти казваш: Не пророкувай против Израел и да не капне от тебе дума против Исааковия дом.
17 Затова така казва Господ: Жена ти ще бъде блудница в града,
синовете и дъщерите ти ще паднат от меч
и земята ти ще бъде разделена с въже;
а сам ти ще умреш в нечиста земя
и Израел непременно ще бъде отведен като пленник от земята си.
Амос: 1 2 3 4 5 6 7 8 9