за Христос

Амос 1   

1 Божият съд над езическите народи
Думите на Амос, който беше от пастирите на Текое, които той чу във видение относно Израел в дните на Юдейския цар Озия и в дните на Израелевия цар Йеровоам, Йоасовия син, две години преди земетресението.
2 И каза:
Господ ще извика от Сион
и ще издаде гласа Си от Йерусалим;
пасбищата на овчарите ще ридаят
и върхът на Кармил ще повехне.
3 Така казва Господ:
Поради три престъпления на Дамаск -
да! - поради четири, няма да отменя наказанието му,
защото вършаха Галаад с железни дикани.
4 Но Аз ще изпратя огън в дома Азаилов
и той ще изгори палатите на Венадад.
5 Аз ще строша лостовете на Дамаск
и ще изтребя жителя от Авенското поле
и от Еденовия дом - онзи, който държи скиптър;
и сирийският народ ще бъде откаран в плен в Кир, казва Господ.
6 Така казва Господ:
Поради три престъпления на Газа -
да! - поради четири, няма да отменя наказанието му,
защото плениха целия Ми народ,
за да ги предадат на Едом.
7 Но Аз ще изпратя огън върху стената на Газа
и той ще изгори палатите му.
8 Ще изтребя жителя от Азот
и от Аскалон - онзи, който държи скиптър;
ще обърна ръката Си против Акарон
и останалите от филистимците ще загинат, казва Господ Йехова.
9 Така казва Господ:
Поради три престъпления на Тир -
да! - поради четири, няма да отменя наказанието им,
защото предадоха целия Ми народ в плен на Едом
и не си спомниха братския завет.
10 Но Аз ще изпратя огън върху стената на Тир
и ще изгоря палатите му.
11 Така казва Господ:
Поради три престъпления на Едом -
да! - поради четири, няма да отменя наказанието му,
защото прогони брат си с меч
и като отхвърли всяко милосърдие,
негодуванието му разкъсваше непрестанно
и той винаги пазеше гнева си.
12 Но Аз ще изпратя огън върху Теман
и той ще изгори палатите на Восор.
13 Така казва Господ:
Поради три престъпления на Амон -
да! - поради четири, няма да отменя наказанието им,
защото разпаряха бременните жени на Галаад,
за да разширят пределите си.
14 Но Аз ще запаля огън в стената на Рава
и той ще изгори палатите му,
сред силно викане в деня на боя,
сред вихрушка в деня на бурята;
15 и царят им ще отиде в плен,
той и първенците му с него, казва Господ.
Амос: 1 2 3 4 5 6 7 8 9