за Христос

4Царе 9   

1 Възцаряване на Ииуй в Израел
Тогава пророк Елисей повика един от пророческите ученици и му каза: Препаши кръста си, вземи в ръката си този съд с миро и иди в Рамот-галаад;
2 и като стигнеш там, потърси в същото място Ииуй, син на Йосафат, Намесиевия син; тогава влез при него, отдели го от братята му и го въведи в една вътрешна стая.
3 После вземи съда с мирото, излей го върху главата му и кажи: Така казва Господ: Помазах те за цар над Израел. Тогава отвори вратата и бягай, без да се забавиш.
4 И така, младият пророк отиде в Рамот-галаад.
5 Като стигна, военачалниците седяха заедно. Той каза: Имам да ти казвам нещо, о, военачалнико. Ииуй попита: Към кого от всички нас? А той отвърна: Към тебе, военачалнико.
6 Ииуй стана и влезе в къщата. Тогава пророкът изля мирото на главата му и му каза: Така казва Господ, Израелевият Бог: Помазах те за цар над Господния народ, над Израел.
7 И ти да поразиш дома на господаря си Ахаав, за да отмъстя на Езавел за кръвта на слугите Си, пророците, за кръвта на всички Господни слуги.
8 Защото целият Ахаавов дом ще бъде изтребен и ще погубя от Ахаав всеки от мъжки пол както малолетния, така и пълнолетния в Израел;
9 и ще направя дома на Ахаав като дома на Еровоам, Наватовия син, и като дома на Ваас, Ахиевия син.
10 А Езавел - кучетата ще я изядат в градския край на Езраел и няма да има кой да я погребе. И като отвори вратата, побегна.
11 Тогава Ииуй излезе при слугите на господаря си и един от тях му каза: Всичко наред ли е? Защо е дошъл този луд при теб? А той им отговори: Вие знаете човека и това, което каза.
12 А те казаха: Не е вярно; я ни кажи. Той отвърна: Така и така ми говори: Така казва Господ: Помазах те за цар над Израел.
13 Тогава побързаха и като взеха всеки дрехата си, сложиха ги под Ииуй на върха на стълбата, засвириха с тръба и казаха: Ииуй се възцари.
14 Ииуй убива цар Йорам
Така Ииуй, син на Йосафат, Намесиевия син, организира заговор против Йорам. (А Йорам с целия Израел пазеше Рамот-галаад от сирийския цар Азаил;
15 цар Йорам се беше върнал в Езраел, за да се лекува от раните, които сирийците му бяха нанесли, когато воюваше против сирийския цар Азаил.) Ииуй каза: Ако това е вашето мнение, то да не излезе никой да побегне от града, за да отиде и извести това в Езраел.
16 Тогава Ииуй се качи на колесницата и отиде в Езраел, защото Йорам лежеше там. А Юдейският цар Охозия беше слязъл да види Йорам.
17 Стражът, който стоеше на кулата в Езраел, когато съгледа наближаващата дружина на Ииуй, каза: Виждам една дружина. Йорам заповяда: Вземи конник и прати да ги посрещне; и нека каже: С мир ли идваш?
18 И така, отиде конник да го посрещне и каза: Така казва царят: С мир ли идваш? Ииуй отговори: Какво имаш ти с мира? Обърни се и иди зад мен. И стражът извести: Пратеникът стигна до тях, но не се връща.
19 Тогава Йорам изпрати втори конник, който отиде при тях и каза: Така казва царят: С мир ли идваш? А Ииуй отговори: Какво имаш ти с мира? Обърни се и иди зад мен.
20 И стражът извести: Стигна до тях, но и той не се връща; а карането прилича на карането на Ииуй, Намесиевия син, защото кара като луд.
21 Тогава Йорам каза: Впрегнете. И впрегнаха колесницата му. И Израелевият цар Йорам и Юдейският цар Охозия излязоха, всеки в колесницата си, отидоха да посрещнат Ииуй и го намериха в нивата на езраелеца Навутей.
22 Йорам, като видя Ииуй, попита: С мир ли идваш, Ииуй? А той отговори: Какъв мир, докато са толкова много блудствата и магьосничествата на майка ти Езавел?
23 Тогава Йорам обърна юзда и побегна, като казваше на Охозия: Предателство, Охозия!
24 А Ииуй дръпна лъка си с пълна сила и улучи Йорам между плещите му така, че стрелата прониза сърцето му и той се прегърби в колесницата си.
25 Тогава Ииуй каза на военачалника си Видкар: Вземи и го хвърли в онази част от нивата, която принадлежи на езраелеца Навутей; защото си спомни, че когато аз и ти яздехме след баща му Ахаав, Господ произнесе против него това пророчество:
26 Не видях ли вчера кръвта на Навутей и кръвта на синовете му, казва Господ? И в тази част от нивата ще ти въздам, казва Господ. И сега го вдигни и го хвърли в тази част според Господнето слово.
27 Убийството на юдейския цар Охозия
А Юдейският цар Охозия, като видя това, побегна през пътя на градинската къща. Ииуй се спусна след него и каза: Поразете и този в колесницата. И го поразиха в нагорнището на Гур, близо до Ивлеам; Охозия избяга в Магедон и умря там.
28 Слугите му го докараха на колесница в Йерусалим, погребаха го в гроба му с бащите му в Давидовия град.
29 А Охозия се беше възцарил над Юдея в единадесетата година на Йорам, Ахаавовия син.
30 Избиване на дома на Ахаав
Така Ииуй дойде в Езраел. Езавел, като чу, начерни клепачите на очите си, накити главата си и надникна през прозореца.
31 И докато Ииуй влизаше през портата, тя попита: С мир ли идваш, ти, Зимриевецо, убиецо на господаря си?
32 А той вдигна лицето си към прозореца и извика: Кой е на моя страна? Кой? И към него погледнаха двама-трима евнуха.
33 Ииуй заповяда: Хвърлете я долу. И те я хвърлиха долу; и пръсна от кръвта й по стените и по конете; и той я сгази.
34 Ииуй влезе и яде, и пи. След това каза: Идете сега и вижте тази проклетница и я погребете, защото е царска дъщеря.
35 Тогава отидоха да я погребат, но не намериха нищо от тялото й освен черепа, краката и дланите на ръцете.
36 И когато се върнаха и му съобщиха това, той каза: Това е словото, което Господ говори чрез слугата Си, тесвиеца Илия: В градския край на Езраел кучетата ще ядат месата на Езавел;
37 и трупът на Езавел в градския край на Езраел ще бъде като гной по лицето на полето, така че няма да кажат: Това е Езавел.
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25