за Христос

4Царе 8:16-24   

16 Юдейското царство при Йорам и Охозия
И в петата година на Израелевия цар Йорам, син на Ахаав, се възцари Йорам, син на Юдейския цар Йосафат.
17 Той беше на възраст тридесет и две години, когато се възцари, и царува осем години в Йерусалим.
18 И ходи в пътя на Израелевите царе, както постъпваше Ахаавовият дом, защото жена му беше Ахаавова дъщеря; и върши зло пред Господа.
19 При все това Господ не поиска да изтреби Юдея заради слугата Си Давид, както му беше обещал, че ще даде светилник на него и на потомците му до века.
20 В неговите дни Едом отхвърли властта на Юдея и си поставиха свой цар.
21 Затова Йорам замина за Саир заедно с всички колесници; и като стана през нощта, порази едомците, които го обкръжаваха, и началниците на колесниците; а народът побегна в шатрите си.
22 Обаче Едом отхвърли властта на Юдея и остана независим до днес. Тогава, в същото време, и Ливна стана независима.
23 А останалите дела на Йорам и всичко, каквото извърши, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.
24 И Йорам заспа с бащите си и беше погребан с тях в Давидовия град; а вместо него се възцари синът му Охозия.
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25