за Христос

Тогава Божият човек прати до Израелевия цар да кажат: Пази се да не минеш през това място, защото сирийците са слезли там.

Слушай 4Царе 6:9
4Царе 6:9

Препратки:

Други преводи на 4Царе 6:9: