за Христос

Царуване на Йорам в Израел - поход срещу Моав
А в осемнадесетата година на Юдейския цар Йосафат Йорам, Ахаавовият син, се възцари над Израел в Самария; и царува дванадесет години.

Слушай 4Царе 3:1
4Царе 3:1

Препратки:

Други преводи на 4Царе 3:1: