за Христос

4Царе 25   

1 И така, в деветата година на Седекиевото царуване, в десетия месец, на десетия ден от месеца, вавилонският цар Навуходоносор дойде, той и цялата му войска, против Йерусалим и като разположи стана си против него, издигнаха укрепления около него;
2 и градът беше обсаждан до единадесетата година на цар Седекия.
3 А на деветия ден от четвъртия месец, когато гладът се усили в града, така че нямаше хляб за народа на мястото,
4 в градската стена се отвори пролом, поради което всички военни мъже побегнаха през пътя на портата, която е между двете стени, при царската градина (а халдейците бяха близо около града), и царят отиде по пътя за полето.
5 А халдейската войска преследва царя и го настигна в йерихонските полета; и цялата му войска се разбяга от него.
6 Хванаха царя и го въведоха при вавилонския цар в Ривла; и издадоха присъда против него, именно,
7 заклаха синовете на Седекия пред очите му, избодоха му очите и като го оковаха, го отведоха във Вавилон.
8 Падането на Йерусалим и разрушаването на храма
А в петия месец, на седмия ден от месеца, в дванадесетата година на вавилонския цар Навуходоносор в Йерусалим дойде началникът на телохранителите Навузардан, служител на вавилонския цар,
9 и изгори Господния дом и царския дворец; дори всичките къщи в Йерусалим, т. е. всяка голяма къща, изгори с огън.
10 И цялата халдейска войска, която беше с началника на телохранителите, събори стените около Йерусалим.
11 Тогава началникът на телохранителите Навузардан отведе в плен останалите от народа, които бяха оцелели в града, и бежанците, които забегнаха при вавилонския цар, както и останалото множество.
12 Обаче началникът на телохранителите остави някои от по-бедните в земята за лозари и земеделци.
13 А медните стълбове, които бяха в Господния дом, и подножията и медното море, които бяха в Господния дом, халдейците изпочупиха и пренесоха медта им във Вавилон;
14 отнесоха и котлите, лопатите, щипците, тамянниците и всички медни прибори, с които се извършваше службата.
15 Началникът на телохранителите отнесе и кадилниците, и тасовете - каквото беше златно - като злато, и каквото сребърно - като сребро.
16 Колкото до двата стълба, едното море и подножията, които Соломон беше направил за Господния дом, медта на всички тези вещи превишаваше всяко тегло;
17 височината на единия стълб беше осемнадесет лакътя; върху него имаше меден капител, чиято височината беше три лакътя; а върху капитела наоколо имаше мрежа и нарове, всичките медни. Подобни на тези бяха размерите и на втория стълб с мрежата.
18 Началникът на телохранителите взе и първосвещеника Сарайя, и втория свещеник Софония, и тримата вратари;
19 а от града взе един евнух, който беше надзирател на военните мъже, и петима мъже, които имаха достъп при царя, които бяха намерени в града, и секретаря на военачалника, който събираше войски от народа на земята, и шестдесет мъже от народа на земята, които се намираха в града.
20 И като ги взе, началникът на телохранителите Навузардан ги заведе при вавилонския цар в Ривла.
21 Вавилонският цар ги уби в Ривла, в земята Емат. Така юдеите бяха закарани в плен от земята си.
22 А колкото до народа, който остана в Юдейската земя, който вавилонският цар Навуходоносор беше оставил, над него той постави за управител Годолия, син на Ахикам, Сафановия син.
23 А когато всички военачалници, те и войниците им, чуха, че вавилонският цар поставил за управител Годолия, дойдоха при Годолия в Масфа, а именно: Исмаил, син на Натания, Йонан, син на Кария, Сарайя, син на нетофатеца Танумет, и Яазания, син на един маахатец, те и войниците им.
24 И Годолия се закле на тях и на мъжете им: Не бойте се от слугите на халдейците; заселете се в земята и работете на вавилонския цар, и ще ви бъде добре.
25 Но в седмия месец Исмаил, син на Натания, Елисамовия син, от царския род, дойде заедно с десетина мъже и поразиха Годолия (така че умря) и юдеите, и халдейците, които бяха с него в Масфа.
26 Тогава целият народ, от малък до голям, и военачалниците станаха и отидоха в Египет; защото се уплашиха от халдейците.
27 А в тридесет и седмата година от пленяването на Юдейския цар Йоахин, в дванадесетия месец, на двадесет и седмия ден от месеца, вавилонският цар Евил-меродах, в годината на възцаряването си, освободи от тъмницата Юдейския цар Йоахин;
28 разговаря любезно с него и постави неговия престол по-горе от престола на царете, които бяха с него във Вавилон,
29 и замени тъмничните му дрехи; и Йоахин се хранеше винаги пред него, през всички дни на живота си.
30 А колкото до храната му, от царя му бе давана постоянна храна, ежедневен дял, през всички дни на живота му.
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25