за Христос

4Царе 23:21-27   

21 След това царят заповяда на целия народ: Направете Пасхата на Господа, вашия Бог, както е писано в тази книга на завета.
22 Навярно нито във времето на съдиите, които съдиха Израел, нито във времето на никой от Израелевите или Юдейските царе не е ставала такава Пасха,
23 каквато стана тази Пасха на Господа в Йерусалим в осемнадесетата година на цар Йосия.
24 При това Йосия премахна запитвачите на зли духове и врачовете, домашните идоли и кумирите, и всички мерзости, които се намериха в Юдейската земя и в Йерусалим, за да изпълни думите на закона, написани в книгата, която свещеник Хелкия намери в Господния дом.
25 Цар, подобен на него, не е имало преди него, който да се е обърнал към Господа с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила, напълно според Моисеевия закон; нито след него се възцари подобен на него.
26 При все това обаче Господ не се отвърна от яростния Си и голям гняв; защото гневът Му пламна против Юдея поради всички предизвикателства, с които Манасия Го беше разгневил.
27 И Господ каза: Ще отхвърля и Юдея от лицето си, както отхвърлих Израел; ще отхвърля и този град Йерусалим, който избрах, и дома, за който казах: Името Ми ще бъде там.
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25