за Христос

4Царе 22   

1 Царуване на Йосия. Намиране на Книгата на Закона
Йосия беше на възраст осем години, когато се възцари, и царува в Йерусалим тридесет и една години; името на майка му беше Йедида, дъщеря на Адайя от Васкат.
2 Той върши това, което беше праведно пред Господа, като ходи напълно по пътя на баща си Давид, без да се отклони надясно или наляво.
3 В осемнадесетата година на цар Йосия царят прати в Господния дом секретаря Сафан, син на Азалия, Месуламовия син, и му каза:
4 Иди при първосвещеника Хелкия и му кажи да изброи внесените в Господния дом пари, които вратарите са събрали от народа,
5 и нека ги предадат в ръката на работниците, които надзирават Господния дом; а те нека ги дадат на работниците, които са в Господния дом, за да поправят разваленото на дома -
6 на дърводелците, строителите и зидарите - и за да купят дървета и дялани камъни, за да поправят дома.
7 Обаче не им държаха никаква сметка за предаваните в ръцете им пари, защото те постъпваха честно.
8 Тогава първосвещеникът Хелкия каза на секретаря Сафан: Намерих книгата на закона в Господния дом. И Хелкия даде книгата на Сафан, който я прочете.
9 Секретарят Сафан отиде при царя и му доложи: Слугите ти изразходваха парите, които намериха в дома, като ги предадоха в ръката на работниците, които надзирават Господния дом.
10 Секретарят Сафан извести също на царя: Свещеникът Хелкия ми даде една книга. И Сафан я прочете пред царя.
11 А царят, като чу думите на книгата на закона, раздра дрехите си.
12 Тогава царят заповяда на свещеника Хелкия, на Ахикам, Сафановия син, на Аховор, Михеевия син, на секретаря Сафан и на царския слуга Асайя:
13 Идете, допитайте се до Господа за мене, за народа и за цяла Юдея относно думите на тази книга, която бе намерена; защото голям е Господният гняв, който е пламнал против нас, понеже бащите ни не послушаха думите на тази книга, за да постъпват, напълно както е писано за нас.
14 И така, свещеник Хелкия, Ахикам, Аховор, Сафан и Асайя отидоха при пророчицата Олда, жена на одеждопазителя Селум, син на Текуй, Арасовия син. А тя живееше в Йерусалим, във втория участък; и те говориха с нея.
15 Тя им каза: Така казва Господ, Израелевият Бог: Кажете на човека, който ви е пратил до Мене:
16 Така казва Господ: Аз ще докарам злото на това място и на жителите му според всичко, което е писано в книгата, която Юдейският цар е прочел.
17 Понеже Ме изоставиха и кадяха на други богове, и Ме разгневиха с всички дела на ръцете си, затова гневът Ми ще пламне против това място и няма да угасне.
18 А на Юдейския цар, който ви прати да се допитате до Господа, така да му кажете: Така казва Господ, Израелевият Бог: Относно думите, които ти си чул:
19 Понеже сърцето ти е омекнало и ти си се смирил пред Господа, когато си чул това, което говорих против това място и против жителите му, че ще запустеят и ще станат за проклятие, и ти раздра дрехите си и плака пред Мене, затова и Аз те послушах, казва Господ.
20 И така, Аз ще те прибера при бащите ти и ще слезеш в гроба си с мир; и твоите очи няма да видят нищо от цялото зло, което ще докарам на това място. И те доложиха на царя.
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25