за Христос

А ваяния идол на ашерата, който направи, постави в дома, за който Господ каза на Давид и на сина му Соломон: В този дом и в Йерусалим, който избрах от всички Израелеви племена, ще настаня името Си до века;

Слушай 4Царе 21:7
4Царе 21:7

Препратки:

Други преводи на 4Царе 21:7:

И изваяния идол на ашерата, който направи, постави в дома, за който ГОСПОД беше казал на Давид и на сина му Соломон: В този дом и в Ерусалим, който избрах от всичките израилеви племена, ще поставя Името Си до века!
/Верен 2002/
А ваяния идол на ашерата, който направи, постави в дома, за който Господ каза на Давид и на сина му Соломон: В този дом и в Йерусалим, който избрах от всички Израелски племена, ще настаня името Си до века;
/Библейско общество 2000/
И ваяният идол на ашерата, който направи, постави в дома, за който Господ каза на Давида и на сина му Соломона: В тоя дом, и в Ерусалим, който избрах от всичките Израилеви племена, ще настаня името Си до века;
/Протестантски 1940/
Той направи истукан на Астарта и го постави в дома, за който Господ бе говорил на Давида и на сина му Соломона: в тоя дом и в Иерусалим, който Аз избрах измежду всички Израилеви колена, турям името Си навеки;
/Православен/
И постави ваяното на Ашерата което направи в дома за който Господ рече на Давида и на Соломона сина му: В този дом, и в Ерусалим който избрах от всичките Израилеви племена, ще положа името си в век;
/Цариградски/
And he set a graven image of the grove that he had made in the house, of which the LORD said to David, and to Solomon his son, In this house, and in Jerusalem, which I have chosen out of all tribes of Israel, will I put my name for ever:
/KJV/