за Христос

4Царе 21:1-16   

1 Царуването на Манасия и предсказание за падането на Йерусалим
Манасия беше на възраст дванадесет години, когато се възцари, и царува петдесет и пет години в Йерусалим; името на майка му беше Ефсива.
2 Той върши зло пред Господа според мерзостите на народите, които Господ прогони пред израелтяните.
3 Издигна отново високите места, които баща му Езекия беше съборил, издигна жертвеници на Ваал и направи ашера, както Израелевият цар Ахаав беше направил, и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше.
4 Издигна също жертвеници в Господния дом, за който Господ беше казал: В Йерусалим ще настаня името Си.
5 Издигна жертвеници и на цялото небесно множество вътре в двата двора на Господния дом.
6 Преведе и сина си през огън, използваше предсказания и гадания и си служеше със запитвачи на зли духове и врачове; той извърши голямо зло пред Господа и Го разгневи.
7 А ваяния идол на ашерата, който направи, постави в дома, за който Господ каза на Давид и на сина му Соломон: В този дом и в Йерусалим, който избрах от всички Израелеви племена, ще настаня името Си до века;
8 и няма вече да направя краката на Израел да блуждаят вън от земята, която дадох на бащите им, само ако внимават да вършат всичко, което им заповядах, напълно според закона, който слугата Ми Моисей им даде.
9 Но не послушаха; а Манасия ги подмами да вършат по-лошо от народите, които Господ погуби пред израелтяните.
10 Тогава Господ говори чрез слугите Си, пророците:
11 Понеже Юдейският цар Манасия направи тези мерзости и извърши повече зло от всичко, което извършиха аморейците, които бяха преди него, и чрез идолите си подведе Юдея да съгреши,
12 затова така казва Господ, Израелевият Бог: Ето, Аз нанасям такова зло на Йерусалим и Юдея, че на всеки, който чуе за него, ще му писнат и двете уши.
13 И ще простра върху Йерусалим същата връв за мерене, която прострях върху Самария, и същия отвес, който прострях върху Ахавовия дом; и ще избърша Йерусалим, както някой избърсва блюдо - и като го избърше, обръща го наопаки.
14 Ще отхвърля останалите от наследството Си и ще ги предам в ръката на неприятелите им; и те ще бъдат разграбени и пленявани от всичките си неприятели,
15 защото вършеха зло пред Мен и Ме разгневяваха от деня, когато бащите им излязоха от Египет, до днес.
16 При това освен греха, с който направи Юдея да съгреши, като върши зло пред Господа, Манасия проля и твърде много невинна кръв, докато напълни Йерусалим от единия до другия край.
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25