за Христос

Исая беше отговорил: Ето какво ще ти бъде знамението от Господа, че Господ ще извърши това, което каза: избери - да напредне ли сянката десет стъпала или да се върне назад десет стъпала?

Слушай 4Царе 20:9
4Царе 20:9

Препратки:

Други преводи на 4Царе 20:9:

И Исая беше казал: Това ще ти бъде знамението от ГОСПОДА, че ГОСПОД ще извърши словото, което говори: Десет стъпала напред ли да отиде сянката на слънчевия часовник, или да се върне десет стъпала назад?
/Верен 2002/
Исая беше отговорил: Ето какво ще ти бъде знамението от Господа, че Господ ще извърши това, което каза: избери - да напредне ли сянката десет стъпала или да се върне назад десет стъпала?
/Библейско общество 2000/
И Исаия беше рекъл: Ето какво ще ти бъде знамението от Господа, че Господ ще извърши това, което каза: избери - да напредне ли сянката десет стъпала, или да се върне надире десет стъпала?
/Протестантски 1940/
Исаия отговори: ето ти личба от Господа, че ще изпълни Господ словото, що е изрекъл: напред ли да иде сянката десет стъпала, или да се върне десет стъпала?
/Православен/
И рече Исаия: Това ще ти бъде знамение от Господа че ще направи Господ това нещо което говори: да напредне ли сянката десет стъпала, или да се върне десет стъпала?
/Цариградски/
And Isaiah said, This sign shalt thou have of the LORD, that the LORD will do the thing that he hath spoken: shall the shadow go forward ten degrees, or go back ten degrees?
/KJV/