за Христос

А Езекия беше казал на Исая: Какво ще бъде знамението, че Господ ще ме изцели и че след три дни ще отида в Господния дом?

Слушай 4Царе 20:8
4Царе 20:8

Препратки:

Други преводи на 4Царе 20:8: