за Христос

Тогава Езекия каза на Исая: Добро е Господнето слово, което ти изрече. Прибави още: Не е ли така, щом в моите дни ще има мир и вярност?

Слушай 4Царе 20:19
4Царе 20:19

Препратки:

Други преводи на 4Царе 20:19: