за Христос

Ето, идат дни, когато всичко, което е в къщата ти и каквото бащите ти са събрали до този ден, ще бъде пренесено във Вавилон; няма да остане нищо, казва Господ.

Слушай 4Царе 20:17
4Царе 20:17

Препратки:

Други преводи на 4Царе 20:17:

Ето, идват дни, когато всичко, което е в къщата ти, и което бащите ти са събрали до този ден, ще се пренесе във Вавилон; нищо няма да остане, казва ГОСПОД.
/Верен 2002/
Ето, идат дни, когато всичко, което е в къщата ти и каквото бащите ти са събрали до този ден, ще бъде пренесено във Вавилон; няма да остане нищо, казва Господ.
/Библейско общество 2000/
Ето, идат дни, когато всичко що е в къщата ти, и каквото бащите ти са събрали до тоя ден, ще се пренесе у Вавилон; няма да остане нищо, казва Господ.
/Протестантски 1940/
ето, ще дойдат дни, и всичко, що е в твоя дом, и що са събрали бащите ти доднес, ще бъде отнесено във Вавилон; нищо няма да остане, говори Господ.
/Православен/
Ето, идат дни в които всичко що е в дома ти, и каквото отците ти са събрали до този ден, ще се пренесе у Вавилон: няма да остане нищо, говори Господ.
/Цариградски/
Behold, the days come, that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid up in store unto this day, shall be carried into Babylon: nothing shall be left, saith the LORD.
/KJV/