за Христос

Тогава пророкът запита: Какво видяха в къщата ти? Езекия отговори: Видяха всичко, което има в къщата ми; няма нищо между съкровищата ми, което да не им показах.

Слушай 4Царе 20:15
4Царе 20:15

Препратки:

Други преводи на 4Царе 20:15:

Тогава каза: Какво видяха в къщата ти? И Езекия отговори: Видяха всичко, което е в къщата ми; няма нищо в съкровищниците ми, което не им показах.
/Верен 2002/
Тогава пророкът запита: Какво видяха в къщата ти? Езекия отговори: Видяха всичко, което има в къщата ми; няма нищо между съкровищата ми, което да не им показах.
/Библейско общество 2000/
Тогава каза: Що видяха в къщата ти? И Езекия отговори: Видяха всичко що има в къщата ми; няма нищо между съкровищата ми, което не им показах.
/Протестантски 1940/
Исаия пак попита: какво видяха те в дома ти? Езекия отговори: видяха всичко, що е в моя дом; не остана нищо, което да не им покажа в съкровищниците си.
/Православен/
А той рече: Що видяха в дома ти? И отговори Езекия: Видяха всичко що има в дома ми: няма нещо в съкровищата ми което не им показах.
/Цариградски/
And he said, What have they seen in thine house? And Hezekiah answered, All the things that are in mine house have they seen: there is nothing among my treasures that I have not showed them.
/KJV/