за Христос

Тогава пророк Исая дойде при цар Езекия и му каза: Какво казаха тези хора и откъде дойдоха при теб? Езекия отговори: От далечна земя идват, от Вавилон.

Слушай 4Царе 20:14
4Царе 20:14

Препратки:

Други преводи на 4Царе 20:14:

Тогава пророк Исая дойде при цар Езекия и му каза: Какво казаха тези мъже и откъде дойдоха при теб? И Езекия каза: От далечна земя идват, от Вавилон.
/Верен 2002/
Тогава пророк Исая дойде при цар Езекия и му каза: Какво казаха тези хора и откъде дойдоха при теб? Езекия отговори: От далечна земя идват, от Вавилон.
/Библейско общество 2000/
Тогава дойде пророк Исаия при цар Езекия та му рече: Какво казаха тия човеци? и от где дойдоха при тебе? И Езекия рече: От далечна земя идат, от Вавилон.
/Протестантски 1940/
Пророк Исаия дойде при цар Езекия и го попита: какво говориха тия люде, и откъде дойдоха при тебе? Езекия отговори: от далечна земя дойдоха те, от Вавилон.
/Православен/
Тогаз дойде пророк Исаия при цар Езекия та му рече: Що говорят тези человеци? И от де дойдоха при тебе? И рече Езекия: От далечна земя идат, от Вавилон.
/Цариградски/
Then came Isaiah the prophet unto king Hezekiah, and said unto him, What said these men? and from whence came they unto thee? And Hezekiah said, They are come from a far country, even from Babylon.
/KJV/