за Христос

Езекия изслуша пратениците и им показа цялата къща със скъпоценните си вещи - среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, целия си оръжеен склад и всичко, каквото се намираше между съкровищата му; в къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия не им показа.

Слушай 4Царе 20:13
4Царе 20:13

Препратки:

Други преводи на 4Царе 20:13:

И Езекия ги послуша и им показа цялата си съкровищница - среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, целия си оръжеен склад и всичко, което се намираше между съкровищата му. В къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия не им показа.
/Верен 2002/
Езекия изслуша пратениците и им показа цялата къща със скъпоценните си вещи - среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, целия си оръжеен склад и всичко, каквото се намираше между съкровищата му; в къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия не им показа.
/Библейско общество 2000/
И Езекия ги изслуша, и показа им цялата къща със скъпоценните си вещи - среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, целия си оръжеен склад, и всичко каквото се намираше между съкровищата му; в къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия не им показа.
/Протестантски 1940/
Езекия, като изслуша пратениците, показа им клетовете си, среброто и златото, и ароматите, и скъпоценните масла, и цялата си оръжница и всичко, що се намираше в съкровищниците му; не остана нищо, което да не им показа Езекия в дома си и в цялото си владение.
/Православен/
И послуша ги Езекия, и показа им всичкия дом на многоценните си вещи, среброто, златото, и ароматите, и многоценните масла, и всичката си оръжница, и всичко каквото се намираше в съкровищата му: не остана нещо в дома му нито под всичкото му владение което Езекия не им показа.
/Цариградски/
And Hezekiah hearkened unto them, and showed them all the house of his precious things, the silver, and the gold, and the spices, and the precious ointment, and all the house of his armor, and all that was found in his treasures: there was nothing in his house, nor in all his dominion, that Hezekiah showed them not.
/KJV/