за Христос

4Царе 20:12-19   

12 В онова време вавилонският цар Веродах-валадан, Валадановият син, прати писмо и подарък на Езекия, защото чу, че Езекия се бил разболял.
13 Езекия изслуша пратениците и им показа цялата къща със скъпоценните си вещи - среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, целия си оръжеен склад и всичко, каквото се намираше между съкровищата му; в къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия не им показа.
14 Тогава пророк Исая дойде при цар Езекия и му каза: Какво казаха тези хора и откъде дойдоха при теб? Езекия отговори: От далечна земя идват, от Вавилон.
15 Тогава пророкът запита: Какво видяха в къщата ти? Езекия отговори: Видяха всичко, което има в къщата ми; няма нищо между съкровищата ми, което да не им показах.
16 Тогава Исая каза на Езекия: Слушай Господнето слово:
17 Ето, идат дни, когато всичко, което е в къщата ти и каквото бащите ти са събрали до този ден, ще бъде пренесено във Вавилон; няма да остане нищо, казва Господ.
18 И ще отведат от синовете, които ще излязат от тебе, които ще родиш; и те ще станат придворни в палата на вавилонския цар.
19 Тогава Езекия каза на Исая: Добро е Господнето слово, което ти изрече. Прибави още: Не е ли така, щом в моите дни ще има мир и вярност?
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25