за Христос

В онова време вавилонският цар Веродах-валадан, Валадановият син, прати писмо и подарък на Езекия, защото чу, че Езекия се бил разболял.

Слушай 4Царе 20:12
4Царе 20:12

Препратки:

Други преводи на 4Царе 20:12:

В онова време вавилонският цар Веродах-Валадан #в Исая 39:1: Меродах-Валадан#, синът на Валадан, изпрати писмо и подарък на Езекия, защото чу, че Езекия се бил разболял.
/Верен 2002/
В онова време вавилонският цар Веродах-валадан, Валадановият син, прати писмо и подарък на Езекия, защото чу, че Езекия се бил разболял.
/Библейско общество 2000/
В онова време вавилонският цар Веродах-валадан {Или: Мородох-валадан.}*, Валадановият син, прати писмо и подарък на Езекия, защото чу, че Езекия бил се разболял.
/Протестантски 1940/
В онова време вавилонският цар Беродах Баладан, син на Баладана, прати писма и подаръци на Езекия, защото бе чул, че Езекия бил болен.
/Православен/
В онова време Веродах-валадан синът на Валадана, Вавилонският цар, проводи писма и дар Езекию, защото чу че беше се разболял Езекия.
/Цариградски/
At that time Berodachbaladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present unto Hezekiah: for he had heard that Hezekiah had been sick.
/KJV/