за Христос

Пророк Исая извика към Господа; и Той върна сянката десет стъпала назад, по които беше слязла върху слънчевия часовник на Ахаз.

Слушай 4Царе 20:11
4Царе 20:11

Препратки:

Други преводи на 4Царе 20:11:

И пророк Исая извика към ГОСПОДА и Той върна сянката по стъпалата, по които се беше наклонила върху слънчевия часовник #букв.: стъпалата# на Ахаз, десет стъпала назад.
/Верен 2002/
Пророк Исая извика към Господа; и Той върна сянката десет стъпала назад, по които беше слязла върху слънчевия часовник на Ахаз.
/Библейско общество 2000/
И пророк Исаия извика към Господа; и Той върна сянката десет стъпала надире, по които беше слезнала върху слънчевия часовник на Ахаза.
/Протестантски 1940/
Викна пророк Исаия към Господа, и Той върна сянката назад десет стъпала по Ахазовите стъпала, по които се спускаше.
/Православен/
И извика пророк Исаия към Господа; и върна назад сянката десет стъпала през стъпалата по които слезе върху сълнечния часовник на Ахаза.
/Цариградски/
And Isaiah the prophet cried unto the LORD: and he brought the shadow ten degrees backward, by which it had gone down in the dial of Ahaz.
/KJV/