за Христос

Езекия отвърна: Лесно нещо е да напредне сянката десет стъпала; не, нека сянката се върне десет стъпала назад.

Слушай 4Царе 20:10
4Царе 20:10

Препратки:

Други преводи на 4Царе 20:10: