за Христос

4Царе 20   

1 Болестта на цар Езекия и чудото със сянката на слънцето
В това време Езекия се разболя до смърт. Пророк Исая, Амосовият син, дойде при него и му каза: Така казва Господ: Разпореди се за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш.
2 Тогава царят обърна лицето си към стената и се помоли на Господа:
3 Моля Ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце и върших това, което е угодно пред Теб. И Езекия плака горко.
4 А преди Исая да беше стигнал до средната част на града, Господнето слово дойде към него и каза:
5 Върни се и кажи на вожда на Моя народ, Езекия: Така казва Господ, Бог на баща ти Давид: Чух молитвата ти, видях сълзите ти и Аз ще те изцеля; след три дни ще възлезеш в Господния дом.
6 Ще прибавя към живота ти петнадесет години; ще избавя теб и този град от ръката на асирийския цар; и ще защитя този град заради Себе Си и заради слугата Ми Давид.
7 Тогава Исая каза: Вземете наниз смокини. И взеха и го сложиха на цирея; и царят оздравя.
8 А Езекия беше казал на Исая: Какво ще бъде знамението, че Господ ще ме изцели и че след три дни ще отида в Господния дом?
9 Исая беше отговорил: Ето какво ще ти бъде знамението от Господа, че Господ ще извърши това, което каза: избери - да напредне ли сянката десет стъпала или да се върне назад десет стъпала?
10 Езекия отвърна: Лесно нещо е да напредне сянката десет стъпала; не, нека сянката се върне десет стъпала назад.
11 Пророк Исая извика към Господа; и Той върна сянката десет стъпала назад, по които беше слязла върху слънчевия часовник на Ахаз.
12 В онова време вавилонският цар Веродах-валадан, Валадановият син, прати писмо и подарък на Езекия, защото чу, че Езекия се бил разболял.
13 Езекия изслуша пратениците и им показа цялата къща със скъпоценните си вещи - среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, целия си оръжеен склад и всичко, каквото се намираше между съкровищата му; в къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия не им показа.
14 Тогава пророк Исая дойде при цар Езекия и му каза: Какво казаха тези хора и откъде дойдоха при теб? Езекия отговори: От далечна земя идват, от Вавилон.
15 Тогава пророкът запита: Какво видяха в къщата ти? Езекия отговори: Видяха всичко, което има в къщата ми; няма нищо между съкровищата ми, което да не им показах.
16 Тогава Исая каза на Езекия: Слушай Господнето слово:
17 Ето, идат дни, когато всичко, което е в къщата ти и каквото бащите ти са събрали до този ден, ще бъде пренесено във Вавилон; няма да остане нищо, казва Господ.
18 И ще отведат от синовете, които ще излязат от тебе, които ще родиш; и те ще станат придворни в палата на вавилонския цар.
19 Тогава Езекия каза на Исая: Добро е Господнето слово, което ти изрече. Прибави още: Не е ли така, щом в моите дни ще има мир и вярност?
20 А останалите дела на Езекия и цялото му юначество, и как направи водоема и водопровода и доведе вода в града, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.
21 И Езекия заспа с бащите си; и вместо него се възцари синът му Манасия.
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25