за Христос

И така, царят умря според Господнето слово, което Илия беше говорил. И вместо него се възцари Йорам във втората година на Юдейския цар Йорам, Йосафатовия син; понеже Охозия нямаше син.

Слушай 4Царе 1:17
4Царе 1:17

Препратки:

Други преводи на 4Царе 1:17:

И той умря според словото на ГОСПОДА, което Илия беше говорил. И вместо него се възцари Йорам #братът на Охозия# във втората година на юдовия цар Йорам #т.е. във втората година на съвместното му царуване с баща му Йосафат, ср. 3 Царе 22:42 и 4 Царе 3:1, 8:16#, сина на Йосафат, понеже Охозия нямаше син.
/Верен 2002/
И така, царят умря според Господнето слово, което Илия беше говорил. И вместо него се възцари Йорам във втората година на Юдейския цар Йорам, Йосафатовия син; понеже Охозия нямаше син.
/Библейско общество 2000/
И така, той умря според Господното слово, което Илия беше говорил. И вместо него се възцари Иорам във втората година на Юдовия цар Иорам Иосафатовия син; понеже Охозия нямаше син.
/Протестантски 1940/
И той умря по словото Господне, което изрече Илия. И се възцари Иорам (брат на Охозия) вместо него, във втората година на Иорама, син Иосафатов, цар иудейски, понеже оня нямаше син.
/Православен/
И умре според словото Господне което говори Илия; и въцари се вместо него Иорам в второто лято на Иорама Иосафатовия син, царя Юдин; понеже нямаше син.
/Цариградски/
So he died according to the word of the LORD which Elijah had spoken. And Jehoram reigned in his stead in the second year of Jehoram the son of Jehoshaphat king of Judah; because he had no son.
/KJV/