за Христос

Боговете на народите избавиха ли онези, които бащите ми изтребиха: Гозан, Харан, Ресеф и еденяните, които бяха в Таласар?

Слушай 4Царе 19:12
4Царе 19:12

Препратки:

Други преводи на 4Царе 19:12: