за Христос

Той беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува двадесет и девет години в Йерусалим; името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря.

Слушай 4Царе 18:2
4Царе 18:2

Препратки:

Други преводи на 4Царе 18:2:

Той беше на двадесет и пет години, когато се възцари, и царува двадесет и девет години в Ерусалим. Името на майка му беше Авия, дъщеря на Захария.
/Верен 2002/
Той беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува двадесет и девет години в Йерусалим; името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря.
/Библейско общество 2000/
Той беше двадесет и пет години на възраст, когато се възцари, и царува двадесет и девет години в Ерусалим; а името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря.
/Протестантски 1940/
Той беше на двайсет и пет години, когато се възцари, и царува двайсет и девет години в Иерусалим; майка му се казваше Ави, дъщеря на Захария.
/Православен/
Двадесет и пет години беше на възраст когато се въцари, и царува двадесет и девет години в Ерусалим. И името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря.
/Цариградски/
Twenty and five years old was he when he began to reign; and he reigned twenty and nine years in Jerusalem. His mother's name also was Abi, the daughter of Zachariah.
/KJV/