за Христос

Тогава асирийският цар доведе народ от Вавилон, от Хута, от Ава, от Елат и от Сефаруим и ги засели в самарийските градове вместо израелтяните; и те покориха Самария и се заселиха в градовете й.

Слушай 4Царе 17:24
4Царе 17:24

Препратки:

Други преводи на 4Царе 17:24:

И асирийският цар доведе хора от Вавилон и от Хута, и от Ава, и от Емат, и от Сефаруим и ги засели в самарийските градове вместо израилевите синове. И те наследиха Самария и се заселиха в градовете й.
/Верен 2002/
Тогава асирийският цар доведе народ от Вавилон, от Хута, от Ава, от Елат и от Сефаруим и ги засели в самарийските градове вместо израелците; и те покориха Самария и се заселиха в градовете й.
/Библейско общество 2000/
Тогава асирийският цар доведе люде от Вавилон, от Хута, от Ава, от Елат и от Сефаруим та ги засели в самарийските градове вместо израилтяните; и те усвоиха Самария и населиха се в градовете й.
/Протестантски 1940/
Асирийският цар преведе люде от Вавилон, и от Хута, и от Ава, и от Емат, и от Сепарваим и ги засели в самарийските градове, вместо Израилевите синове. И те владееха Самария и почнаха да живеят в градовете й.
/Православен/
И доведе Асирийският цар человеци от Вавилон, и от Хута, и от Ава, и от Елат, и от Сефаруим та ги насели в градовете на Самария вместо Израилевите синове, и наследиха те Самария, и населиха се в градовете й.
/Цариградски/
And the king of Assyria brought men from Babylon, and from Cuthah, and from Ava, and from Hamath, and from Sepharvaim, and placed them in the cities of Samaria instead of the children of Israel: and they possessed Samaria, and dwelt in the cities thereof.
/KJV/